Hỗ trợ hơn 1.200 phụ nữ dân tộc thiểu số vay gần 6 tỷ đồng

Ngày 13-3, Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM đã tổ chức tọa đàm bàn “Giải pháp thực hiện xóa hộ nghèo trong phụ nữ dân tộc thiểu số”. TPHCM hiện có 4.444 phụ nữ nghèo người dân tộc thiểu số với mức thu nhập dưới 6 triệu đồng/người/năm, trong đó có 3.841 phụ nữ Hoa, 288 phụ nữ Chăm, 77 phụ nữ Khmer, 174 phụ nữ các dân tộc khác. Để giúp phụ nữ các dân tộc có điều kiện vươn lên ổn định đời sống, Hội LHPN các cấp đã giới thiệu 1.202 chị vay gần 6 tỷ đồng vốn từ nguồn quỹ XĐGN TP; hỗ trợ gần 366 triệu đồng vốn vay không lãi cho 137 chị tại các chi, tổ hội phụ nữ cơ sở; giới thiệu việc làm cho 1.308 chị…

M.N.

Các tin, bài viết khác