Hỗ trợ mạnh hơn

Theo chủ trương của tỉnh Đồng Nai, đến ngày 31-12-2015, có 185 cơ sở sản xuất trong các khu dân cư phải di dời để bảo vệ môi trường và quy hoạch đô thị. Nhưng đến nay đã quá hạn 9 tháng, mới có 91 cơ sở di dời hoặc ngưng hoạt động, đạt tỷ lệ 49,1%.

Các cơ sở phải di dời được phân thành 4 nhóm, gồm: nhóm 1 có 37 cơ sở gốm sứ mỹ nghệ; nhóm 2 có 20 cơ sở giết mổ; nhóm 3 có 24 cơ sở sản xuất kinh doanh, có quy mô báo cáo đánh giá tác động môi trường; nhóm 4 có 104 cơ sở, có bản cam kết bảo vệ môi trường. Theo ghi nhận, đến cuối tháng 9-2016, tiến độ di dời các cơ sở trong danh sách rất chậm. Trong đó, 37 cơ sở gốm sứ phải di dời, nhưng đến nay rất ít cơ sở chuyển vào Cụm công nghiệp (CCN) gốm sứ Tân Hạnh. Đặc biệt, trong số 24 cơ sở sản xuất kinh doanh có quy mô báo cáo đánh giá tác động môi trường, qua 4 năm triển khai, chỉ có 2 cơ sở di dời là Công ty cổ phần tổng hợp Gỗ Tân Mai và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Theo lộ trình đến năm 2020, Đồng Nai quy hoạch 27 CCN với tổng diện tích gần 4.500ha, nhưng đến nay mới có 2 CCN  hoàn chỉnh hạ tầng. Đa phần các CCN trong tỉnh chưa có hệ thống xử lý môi trường; hạ tầng kết nối CCN với tuyến quốc lộ, khu dân cư còn hạn chế, chưa hoàn thiện. Điều này khiến doanh nghiệp không mặn mà khi vào CCN. Mặt khác, tình trạng người dân “thổi” giá đất tại các khu vực quy hoạch cũng khiến các cơ sở phải di dời gặp khó.

Trong tháng 9 này, lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai đã ra “tối hậu thư” đến cuối tháng 12-2016, các cơ sở di dời đợt 1 phải đảm bảo 100% tiến độ. Dù việc di dời sẽ khiến nhiều cơ sở gặp khó khăn, song vì bảo vệ môi trường, đảm bảo quy hoạch đô thị, phù hợp với xu thế phát triển chung của cả nước, tỉnh Đồng Nai rất cần phải làm nghiêm. Để đạt được điều này, tỉnh cần có cơ chế hỗ trợ mạnh hơn đối với các cơ sở di dời, đẩy nhanh tiến độ xây dựng CCN. Với các ban ngành phụ trách trực tiếp nhóm cơ sở di dời, phải cử người trực tiếp làm việc với doanh nghiệp để cùng tháo gỡ khó khăn cho họ.

ĐỨC TRUNG

Các tin, bài viết khác