Hỗ trợ ngư dân thiệt hại do thiên tai

Từ tháng 2-2013, ngư dân hành nghề khai thác biển Trà Vinh có tàu khai thác thủy sản, tàu dịch vụ hậu cần nghề cá bị mất hoặc hư hỏng nặng (từ 50% trở lên) do thiên tai gây ra sẽ được tỉnh hỗ trợ thiệt hại.

Theo đó, hỗ trợ 25% giá trị vỏ, máy tàu đối với trường hợp mất toàn bộ không quá 120 triệu đồng/tàu; hỗ trợ 25% giá trị vỏ tàu đối với trường hợp vỏ tàu bị hư hỏng toàn bộ không khắc phục được, tối đa không quá 70 triệu đồng/tàu; hỗ trợ 25% giá trị máy tàu đối với trường hợp máy tàu bị hư hỏng toàn bộ không khắc phục được, tối đa không quá 70 triệu đồng/tàu; hỗ trợ 15% giá trị vỏ, máy tàu đối với trường hợp vỏ, máy tàu bị hư hỏng cần phải sửa chữa lớn, tối đa không quá 50 triệu đồng/tàu. Giá trị vỏ tàu, máy tàu được xác định theo bảng giá tính lệ phí trước bạ hiện hành của UBND tỉnh Trà Vinh.

Hỗ trợ 1 triệu đồng cho một khẩu đáy biển, đối với trường hợp bị thiệt hại hoàn toàn, tối đa không quá 20 triệu đồng/chủ hàng đáy; hỗ trợ 500.000 đồng cho một khẩu đáy biển đối với trường hợp bị thiệt hại từ 50% trở lên, tối đa không quá 10 triệu đồng/chủ hàng đáy.

Đ.Cảnh

Các tin, bài viết khác