Trong năm 2006, ĐBSCL

Hoàn thành cụm tuyến dân cư

Một cụm tuyến dân cư mới đang được xây dựng tại Vĩnh Long.

Các tỉnh ĐBSCL đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng cụm tuyến dân cư (CTDC) và đưa dân vào cư trú. Đến chiều 10-3, An Giang đã xét duyệt được 23.000 hộ có đơn xin vào CTDC, trong đó bố trí trên 16.000 hộ vào sinh sống.

Tại Đồng Tháp, số hộ vào ở các CTDC tăng lên rất nhanh, đạt khoảng 24.000 hộ. Vĩnh Long, gần 60% số hộ vùng ngập lũ đã vào sinh sống ở các CTDC...

Theo Ban chỉ đạo chương trình CTDC các tỉnh ĐBSCL, từ nay đến trước khi lũ về phải gấp rút đưa dân vào cư trú ổn định trong các CTDC, nơi nào hạ tầng làm xong cố gắng dứt điểm vào quý 3-2006, những cụm còn lại chậm nhất cuối năm 2006 phải hoàn thành chương trình CTDC.

HUỲNH PHƯỚC LỢI
 

Các tin, bài viết khác