Hoạt động của Quốc hội ngày càng hiệu quả

(SGGPO).- Sáng 1-3, tại Phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã tổ chức Hội nghị cho ý kiến về dự thảo Báo cáo tổng kết công tác của QH và UBTVQH nhiệm kỳ Khóa XIII (2011- 2016). Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu, cùng Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đồng chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu khẳng định, với gần 5 năm qua, QH Khóa XIII đã ngày càng thực hiện tốt hơn chức năng là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cũng nêu rõ, hoạt động của QH Khóa XIII vẫn còn những hạn chế, bất cập; cần được tổng kết, đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm để tiếp tục đổi mới, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của nhân dân, của quá trình hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN.

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu, cùng Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đồng chủ trì Hội nghị cho ý kiến về dự thảo Báo cáo tổng kết công tác của QH và UBTVQH nhiệm kỳ Khóa XIII (2011- 2016).

Trình bày dự thảo Báo cáo, Tổng Thư ký Quốc hội, ông Nguyễn Hạnh Phúc nhấn mạnh, trải qua 5 năm hoạt động, QH Khóa XIII đã rút ra 5 bài học kinh nghiệm.

Bài học thứ nhất, bảo đảm và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện sáng tạo đường lối đổi mới của Đảng, vì lợi ích của đất nước, của nhân dân là nhân tố quyết định để QH hoàn thành tốt trọng trách mà nhân dân ủy thác. Việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị đối với hoạt động của QH đã tạo không khí dân chủ, cởi mở, phát huy trí tuệ đại biểu, nâng cao hiệu quả hoạt động của QH.

Bài học thứ hai là phát huy dân chủ, gắn bó chặt chẽ, mật thiết với cử tri và nhân dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng và phản ánh đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân tới QH, giám sát chặt chẽ việc giải quyết kiến nghị của cử tri giúp QH có những quyết sách đúng đắn, phù hợp thực tiễn, góp phần nâng cao uy tín, vai trò của QH, thu hút được sự quan tâm, ủng hộ, đóng góp ý kiến và tăng cường niềm tin của cử tri, của nhân dân đối với QH; đồng thời góp phần làm cho các quyết định của QH đúng đắn, kịp thời, hợp lòng dân.

Bài học thứ ba, tiếp tục kế thừa, phát huy các thành tựu, bài học kinh nghiệm của 70 năm QH Việt Nam, QH Khóa XIII đã nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới mạnh mẽ, dân chủ thực sự trong tổ chức và hoạt động, chứng minh tính liên tục trong kế thừa và phát triển của QH Việt Nam.

Bài học thứ tư được QH Khóa XIII rút ra là tăng cường phối hợp, hợp tác có hiệu quả với Chủ tịch Nước, Chính phủ, Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam, các cơ quan, tổ chức hữu quan là yếu tố rất quan trọng tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần giúp QH hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Bài học thứ năm, chất lượng ĐBQH đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của QH. Việc tăng cường ĐBQH chuyên trách, tăng tỷ lệ ĐBQH có năng lực, trình độ chuyên môn so với các khóa trước đã góp phần quan trọng, thiết thực nâng cao hiệu quả hoạt động chung của QH.

Ghi nhận những thành tựu này, song nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Mão đề xuất bổ sung nhiều nội dung vào các bài học kinh nghiệm. Đó là phát huy vai trò của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của QH; phát huy mối quan hệ của QH, các cơ quan của QH với HĐND các cấp; việc điều hành ở kỳ họp QH. Cuối cùng là bài học, nhưng không kém phần quan trọng là phát huy vai trò của công nghệ thông tin, truyền thông báo chí đối với hoạt động của QH...

Theo quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội, tại Kỳ họp thứ 11, QH sẽ xem xét, thảo luận báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIII của QH, UBTVQH.

ANH PHƯƠNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Hãy thực sự nêu gương

Trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã cảnh báo những biểu hiện nguy hiểm, trong đó có việc “lý thuyết suông, nói một đằng làm một nẻo” và yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, để tránh cảnh “Người trên ở chẳng chính ngôi/Khiến cho kẻ dưới chúng tôi hỗn hào”.

Xây dựng Đảng

Mặt trận thực hiện giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ

Ngày 29-6, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai, tập huấn 2 chuyên đề giám sát trong năm 2021 của mặt trận, bao gồm: giám sát tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với chủ tịch UBND các cấp; giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ.

Việt Nam và Thế giới

Vững lòng biển đảo

Họp mặt Đoàn công tác số 7 Trường Sa năm 2019

Thay mặt Đoàn công tác số 7 và Đoàn đại biểu TPHCM, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung phát biểu ôn lại kỷ niệm trong chuyến hải trình đi thăm, động viên quân và dân đang sinh sống, làm nhiệm vụ trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1

Nhân sự

Cải cách hành chính

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP