Hoạt động phối hợp phải triển khai thực tâm, thực lòng, thực chất, làm nền tảng gia tăng sức mạnh tổng hợp

Ngày 6-3, Ban Chỉ đạo điều hành phối hợp hoạt động giữa lực lượng vũ trang với các tổ chức chính trị - xã hội TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết phối hợp năm 2023 và triển khai chương trình phối hợp hoạt động năm 2024.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM dự và chỉ đạo hội nghị. Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo; Nguyễn Công Anh, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo.

Linh hoạt, sáng tạo trong các hoạt động

Năm 2023, hoạt động của Ban Chỉ đạo thành phố, TP Thủ Đức và 21 quận, huyện có sự đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động theo hướng linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với tình hình nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. Đã phối hợp thực hiện tốt các nội dung, chương trình đề ra, góp phần quan trọng tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân trong tình hình mới.

6-3-1-1512.jpg
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc phát biểu chỉ đạo hội nghị

Nét nổi bật trong công tác phối hợp hoạt động của Ban Chỉ đạo thành phố là tổ chức các hoạt động tuyên truyền gắn với đảm bảo an sinh xã hội; các hoạt động chăm lo cho gia đình chính sách, người già neo đơn, người bị ảnh hưởng, gặp khó khăn trong cuộc sống; các hoạt động xã hội tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Cùng với đó, đã đoàn kết, chia sẻ, hỗ trợ các địa phương bạn trong công tác phòng, chống dịch, huy động tối đa mọi nguồn lực, tổ chức huy động lực lượng, quyên góp, hỗ trợ bảo đảm lương thực, thực phẩm, thuốc và trang thiết bị y tế góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Ban Chỉ đạo thành phố và các đơn vị thành viên đã có nhiều hoạt động phối hợp trong chăm lo an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân có hoàn cảnh khó khăn.

Phối hợp đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực toàn diện trong công tác phối hợp của giữa lực lượng vũ trang với các tổ chức chính trị - xã hội TPHCM. Đồng chí mong muốn các cơ quan, tổ chức tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng công tác phối hợp trong thời gian tới.

Đồng chí đánh giá, việc phối hợp trên không chỉ dừng lại ở việc thực hiện văn bản chỉ đạo mà được các cơ quan, tổ chức thực hiện có chiều sâu, hiệu quả thiết thực trong thực hiện các chủ trương của Đảng về quốc phòng an ninh, dân vận của Đảng. Nhất là cụ thể hóa trong phạm vi điều kiện, góc độ tổ chức của cơ quan, đơn vị và địa phương của mình để thực hiện tốt Luật Quốc phòng, Luật Công an nhân dân và Luật Biên phòng Việt Nam.

“Kết quả đạt được là sự liên kết về lực lượng, liên thông về phong trào và cuộc vận động để tạo ra sức mạnh tổng hợp và hiệp đồng về công tác phối hợp, hiệp lực về lực lượng, hiệp sức về nguồn lực để tạo thành quả chung một cách đồng bộ, toàn diện hơn”, đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh.

6-3-5-4198.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị

Cũng theo đồng chí, nhìn lại kết quả của công tác phối hợp cho thấy, qua các phong trào đã góp phần giữ được mối liên hệ mật thiết giữa nhân dân với cấp ủy và chính quyền các cấp; tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Đồng chí tin tưởng mọi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và chủ trương của TPHCM cũng như các địa phương luôn được người dân tiếp đón, tham gia, ủng hộ và thực hiện. Đó là chiều sâu của chương trình phối hợp.

Do đó, đồng chí yêu cầu Ban Chỉ đạo thường xuyên quán triệt, có nhiều giải pháp để đôn đốc, thúc đẩy, nâng cao hiệu quả hơn chương trình phối hợp, tập trung sâu vào nhiều nhóm giải pháp. Cụ thể, đó là quán triệt quan điểm, tư tưởng của các nội dung, hoạt động phối hợp với nguyên tắc triển khai thực tâm, thực lòng, thực chất.

Trong quán triệt, phải liên thông 3 thế trận + 1 (thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân + thế trận lòng dân); liên thông chặt chẽ, đồng bộ các phong trào được triển khai và khẳng định trong nhiều năm qua, như phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chương trình “Nghĩa tình biên cương”…

“Các phong trào phải được kết hợp chặt chẽ, đồng bộ với phong trào “Dân vận khéo” của Đảng và xác định từng thời điểm, có chủ đề để tạo ra hiệu ứng, huy động được sự tham gia rộng rãi của các tầng lớp nhân dân, các giai tầng xã hội và sự đồng bộ của toàn hệ thống chính trị”, đồng chí Nguyễn Phước Lộc lưu ý và khẳng định từ sức mạnh chung đó sẽ đạt được kết quả toàn diện, lớn mạnh hơn. Bởi theo đồng chí, nếu không đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm thì dễ bị phân tán nguồn lượng, phân tán lực lượng, không có được sức mạnh đồng bộ.

Đồng chí cũng nhấn mạnh, xây dựng quân đội nhân dân và xây dựng các lực lượng vũ trang chính quy, hiện đại, tinh nhuệ phải gắn liền với xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh và xây dựng khối đại đoàn kết.

Từ kết quả của việc phối hợp, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu các cơ quan, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm đến các phong trào, chương trình hành động, các cuộc vận động của Trung ương và TPHCM nhằm chăm lo cho nhân dân, với mục tiêu “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”. Trước hết, quan tâm đến chính sách với người có công, chính sách an sinh xã hội….

Đồng chí cũng lưu ý, mọi hoạt động phối hợp phải hướng đến mục tiêu được việc, được người, được tổ chức. Do đó, tập trung nâng cao chất lượng lực lượng dân quân tự vệ tại địa phương; nâng cao hoạt động của câu lạc bộ quân dân các cấp; bồi dưỡng quần chúng ưu tú, nhân tố tích cực và giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp, gắn với các chương trình hậu phương quân đội…

6-3-6-5521.jpg
Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tiếp thu

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Mạnh Cường khẳng định Ban Chỉ đạo sẽ tiếp thu đầy đủ, nỗ lực hết sức để bổ sung các nội dung công việc vào chương trình công tác năm 2024.

Đồng chí đề nghị thành viên Ban Chỉ đạo TPHCM, Ban Chỉ đạo TP Thủ Đức và 21 quận, huyện tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm đã định hướng năm 2024 và chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thành ủy TPHCM gắn với phương châm chia sẻ thông tin, nắm chắc tình hình, bổ sung nguồn lực, phối hợp hành động để chăm lo cho người dân.

Tin cùng chuyên mục