Học và làm theo Bác không chỉ ở những hành động lớn

Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ TPHCM đã đặt ra một nhiệm vụ chính trị lớn và lâu dài: Xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Đây không chỉ là trách nhiệm của hệ thống chính trị thành phố mà còn là sự chung tay của cả xã hội, nhằm giữ gìn và phát huy giá trị di sản tinh thần của Bác.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM về xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Các cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị nỗ lực thực hiện nhiều mô hình, giải pháp đẩy mạnh xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh phù hợp điều kiện thực tế tại địa phương, đơn vị. Đến nay, đã có gần 3.000 thiết chế Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, trong đó có 113 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Nhiều mô hình học tập và làm theo Bác được triển khai rộng khắp, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và người dân tham gia. Nhiều hoạt động thiết thực được tổ chức, góp phần lan tỏa giá trị tinh thần và hình ảnh của Bác đến với mọi người.

Việc học và làm theo Bác không chỉ ở những hành động lớn, mà còn trong những điều nhỏ bé hàng ngày. Người dân tự giác dọn dẹp rác, giữ gìn vệ sinh môi trường, sẻ chia giúp đỡ những người khó khăn. Tình làng nghĩa xóm thêm thắt chặt, và đặc biệt là tình yêu thương, đoàn kết lan tỏa, tạo nên một cộng đồng sống chan hòa. Những câu chuyện, bài hát về Bác được lan tỏa rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội...

Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng các thiết chế vật thể và phi vật thể vẫn còn những hạn chế. Có lúc, có nơi chưa thật sự quan tâm đến việc xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Hoạt động tuyên truyền, giáo dục còn thiếu sức thuyết phục, chưa thu hút được sự tham gia của đông đảo người dân.

Để xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh hiệu quả, cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức của người dân, nhất là giới trẻ. Mặt khác, hình thức và nội dung hoạt động cần phải đa dạng hóa, phù hợp với nhu cầu và thị hiếu của các đối tượng khác nhau. Chất lượng hoạt động cần được nâng cao để đảm bảo hiệu quả thiết thực, gắn với đời sống thực tiễn.

Xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh không là nhiệm vụ của riêng ai, mà là trách nhiệm của mỗi người, để Bác luôn hiện diện trong đời sống hiện đại, gần gũi và lan tỏa đến mọi ngóc ngách cuộc sống, từ những con đường, góc phố đến mỗi người dân thành phố. Cùng nhau, chúng ta hướng tới mục tiêu xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xứng đáng là thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.

Tin cùng chuyên mục