Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Cuba thảo luận về dự thảo Hiến pháp

Tờ Granmar đưa tin Hội nghị Trung ương 8 (khóa 7) của Đảng Cộng sản Cuba đã thảo luận về dự thảo Hiến pháp mới sau khi kết thúc quá trình tham vấn nhân dân cả nước kéo dài hơn 3 tháng.

 Thư ký Hội đồng Nhà nước Homero Acosta Álvarez đã trình bày chi tiết những điểm cơ bản của đợt tham vấn nhân dân vừa qua, một minh chứng cho tính chất dân chủ và coi trọng ý kiến quần chúng của chế độ chính trị ở Cuba. Bí thư Thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba Raul Castro nhấn mạnh, những ý kiến, nhận định từ mọi tầng lớp nhân dân Cuba thu thập được trong quá trình vừa qua là một tài liệu quý cần được gìn giữ và tận dụng, không chỉ cho công tác soạn thảo hiến pháp mới hiện tại.

Theo dự kiến, dự thảo Hiến pháp mới sẽ được Quốc hội Cuba thảo luận lần cuối trong kỳ họp tới diễn ra vào cuối tháng này, trước khi đưa ra trưng cầu ý dân vào tháng 2 năm tới.

Tin cùng chuyên mục