Hơn 123 triệu USD phục hồi và quản lý rừng phòng hộ

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa phê duyệt dự án đầu tư “Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ” (gọi tắt là JICA2), vay vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản. Dự án do Ban quản lý các dự án lâm nghiệp; sở NN-PTNT các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận và Bình Thuận làm chủ đầu tư. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2012 đến năm 2021.

Tổng nguồn vốn thực hiện dự án là 9.534 triệu yên Nhật, tương đương với hơn 123 triệu USD. Dự án bao gồm trồng 17.946ha rừng phòng hộ đầu nguồn; cải thiện, nâng cao chất lượng 2.690ha rừng trồng hiện có; khoanh nuôi tái sinh tự nhiên không trồng bổ sung 13.362ha; khoán bảo vệ 34.437ha rừng…

TTXVN

Các tin, bài viết khác