Bến Tre

Hơn 125 tỷ đồng phát triển 4.000 ha bưởi da xanh đặc sản

Nông dân huyện Giồng Trôm qua huyện Chợ Lách mua cây giống buởi da xanh (giá 6.000-8.000 đồng/cây) về trồng.

Từ nay đến năm 2010, tỉnh Bến Tre sẽ đầu tư 125,5 tỷ đồng phát triển 4.000 ha bưởi da xanh. Đây là loại trái cây đặc sản của Việt Nam, được trồng nhiều nhất ở Bến Tre, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước. Đặc biệt, giá bưởi da xanh luôn cao gần gấp đôi so với bưởi 5 roi.
Nông dân trồng bưởi da xanh được chuyển giao kỹ thuật chăm sóc, thu hoạch, bảo quản theo hướng sản xuất trái chất lượng, an toàn phù hợp tiêu chuẩn GAP và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm. Tỉnh Bến Tre sẽ thành lập website, xây dựng hệ thống mã vạch, chỉ dẫn đại lý cho bưởi da xanh, ứng dụng công nghệ GIS trong quản lý canh tác, dịch bệnh...

B.Đ. - N.L.

Các tin, bài viết khác