Hơn 1.360 hồ sơ hoàn thuế điện tử

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoàn thuế nhằm rút ngắn thời gian, tạo thuận tiện cho doanh nghiệp, từ đầu năm 2019 đến nay, Cục Thuế TPHCM đã hoàn thuế giá trị gia tăng theo phương thức điện tử cho hơn 1.360 hồ sơ với số tiền hoàn 6.480 tỷ đồng (tăng 64% về số hồ sơ và tăng 73% về số tiền hoàn so với cùng kỳ năm trước). 

Bên cạnh đó, số hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng theo phương thức truyền thống đạt gần 1.500 hồ sơ (giảm 5% so với cùng kỳ) với tổng số tiền hoàn gần 8.600 tỷ đồng (tăng 4%). Hầu hết số tiền thuế giá trị gia tăng được hoàn là đối với hoạt động xuất khẩu, chiếm 88,8%; số hoàn cho hoạt động đầu tư và mua sắm tài sản cố định chỉ chiếm 8,7%; hoàn cho dầu khí chiếm 2%...

Được biết, trên địa bàn TPHCM có khoảng 250.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Trong đó, 99,94% số doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế qua internet; 94,2% doanh nghiệp đăng ký tài khoản nộp thuế điện tử; 89,7% doanh nghiệp đăng ký thành công tài khoản nộp thuế tại ngân hàng, với số chứng từ thực hiện nộp thuế điện tử đạt 82,66% trên tổng số chứng từ truyền về kho bạc và số thuế nộp theo phương thức điện tử chiếm 48,64% tổng số tiền nộp vào ngân sách nhà nước.

Xúc tiến công nghiệp thương mại

Linh hoạt thị trường, giữ đà tăng trưởng

Các doanh nghiệp ngành chế biến lương thực - thực phẩm đang thực hiện nhiều giải pháp trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng cao và sự cạnh tranh hàng ngoại nhập ngày càng gay gắt.

Chương trình bình ổn thị trường

Quy hoạch kiến trúc