Hơn 8.000 vụ xâm hại trẻ em trong 5 năm

Hơn 8.000 vụ xâm hại trẻ em trong 5 năm

Trong 5 năm, phát hiện hơn 8.000 vụ xâm hại trẻ em ảnh 1

Infographic: HỮU VI, MINH THƯ

Các tin, bài viết khác