Hợp tác phát triển du lịch tại đồng bằng sông Cửu Long

Ngày 18-10, tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, diễn ra phiên họp cấp cao về hợp tác liên kết phát triển du lịch 3 tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long (Cần Thơ, Kiên Giang và An Giang) do Tổng cục Du lịch chủ trì với sự hỗ trợ kỹ thuật của Dự án “Chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội” (gọi tắt là Dự án EU, do Liên minh châu Âu tài trợ).

Theo Tổng cục Du lịch, 3 tỉnh, thành phố Cần Thơ, An Giang và Kiên Giang được xác định là một khu vực trọng điểm phát triển du lịch của cả nước trong chiến lược và quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn 2030.

Tại phiên họp, 3 tỉnh thành phố Cần Thơ, An Giang và Kiên Giang đã ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác liên kết phát triển du lịch, tập trung vào 4 nội dung chính, gồm: hợp tác xây dựng cơ chế chính sách quản lý và phát triển du lịch địa phương; hợp tác phát triển sản phẩm du lịch; hợp tác xúc tiến, quảng bá du lịch; hợp tác phát triển nhân lực du lịch.

Mô hình hợp tác liên kết phát triển du lịch của 3 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long sẽ là mô hình thứ ba nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật của Dự án EU sau khu vực 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và 3 tỉnh duyên hải miền Trung.

NGỌC MINH

Các tin, bài viết khác