Hướng đến xây dựng quận Tân Bình văn minh, hiện đại, thân thiện, nghĩa tình

SGGPO
Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê trân trọng biểu dương và chúc mừng những thành quả và ý chí phấn đấu của Đảng bộ quận Tân Bình đạt được nhiệm kỳ qua, nhất trí với đánh giá về những hạn chế, yếu kém đã được nêu trong báo cáo chính trị. 

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: HOÀI NAM

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: HOÀI NAM

Sáng 13-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Tân Bình lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, chính thức diễn ra phiên khai mạc. Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM dự và chỉ đạo đại hội. Tham dự đại hội có đại diện lãnh đạo các ban Đảng Thành ủy và 242 đại biểu thay mặt cho hơn 12 ngàn đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Phát biểu khai mạc đại hội, Bí thư Quận ủy Tân Bình Lê Hoàng Hà nhấn mạnh đến sự đóng góp tích cực, tâm huyết, trách nhiệm của các sở ngành thành phố, các tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, hệ thống MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các đồng chí tướng lĩnh, lão thành cách mạng và đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Tân Bình lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025). Báo cáo chính trị trình đại hội thể hiện sự hội tụ, chắt lọc, kết tinh trí tuệ của toàn Đảng bộ, với tinh thần trách nhiệm cao, quyết tâm tạo nên bước phát triển mới trong những năm tới. Trong nhiệm kỳ qua, kế thừa, phát huy thành quả, kinh nghiệm quý báu của các nhiệm kỳ trước và với sự đoàn kết, tích cực, năng động sáng tạo, Đảng bộ và nhân dân quận Tân Bình đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thử thách, vững bước tiến lên, đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực, hướng tới mục tiêu xây dựng quận Tân Bình văn minh, hiện đại, thân thiện, nghĩa tình.

Hướng đến xây dựng quận Tân Bình văn minh, hiện đại, thân thiện, nghĩa tình ảnh 1 Bí thư Quận ủy Tân Bình Lê Hoàng Hà phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: HOÀI NAM

Báo cáo tại đại hội, đồng chí Phạm Thị Út, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tân Bình cho biết, nhiệm kỳ qua quận đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội lần thứ XI đề ra. Có 14/ 15 chỉ tiêu đạt và vượt mức chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XI đề ra. Trong đó, các chỉ tiêu về kinh tế tăng trưởng ổn định, chất lượng tăng trưởng từng bước được nâng lên; cơ cấu kinh tế thương mại - dịch vụ chuyển dịch và phát triển đúng hướng, huy động mọi nguồn lực xã hội, tạo dộng lực cho sự phát triển bền vững. Công tác quản lý Nhà nước về trật tự đô thị gắn với thực hiện chỉnh trang đô thị có sự chuyển biến tích cực, từng bước xây dựng đô thị văn minh. Nhiệm kỳ qua, quận đã tập trung lãnh đạo chăm lo xây dựng và phát triển văn hóa, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; xây dựng gia đình hạnh phúc và con người phát triển toàn diện, thực hiện an sinh xã hội và chính sách ưu đãi người có công, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, gắn việc thực hiện Nghị quyết 04/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tập trung xây dựng chính quyền hoạt động có hiệu lực, hiệu quả và phát huy dân chủ của nhân dân, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao hiệu quả công tác vận động nhân dân và hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê trân trọng biểu dương và chúc mừng những thành quả và ý chí phấn đấu của Đảng bộ quận Tân Bình đạt được nhiệm kỳ qua, nhất trí với đánh giá về những hạn chế, yếu kém đã được nêu trong báo cáo chính trị. Trong đó, đặc biệt là kinh tế tăng trưởng chưa tương xứng với tiềm năng của quận, chất lượng tăng trưởng thiếu tính bền vững và ổn định. Công tác quản lý Nhà nước về đô thị có mặt chưa chặt chẽ, nhiều công trình trọng điểm, dự án thực hiện còn chậm và chưa hoàn thành so với tiến độ đề ra. Công tác điều hành, quản lý của chính quyền trên một số lĩnh vực thiếu chặt chẽ, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của quận. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội còn tiềm ẩn nguy cơ diễn biến phức tạp…

Hướng đến xây dựng quận Tân Bình văn minh, hiện đại, thân thiện, nghĩa tình ảnh 2 Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Phan Nguyễn Như  Khuê (phải) tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: HOÀI NAM

Đồng chí Phan Nguyên Như Khuê nhất trí với mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ đề ra cho nhiệm kỳ 2020-2025, nhấn mạnh đến các nội dung trọng tâm cần thực hiện như: phát huy mạnh mẽ tiềm năng, thế mạnh của quận để tăng trưởng kinh tế và bền vững, tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo định hướng thương mại - dịch vụ, gắn với tiến bộ xã hội và bảo vệ môi trường; phát huy mọi nguồn lực cho xây dựng, phát triển và chỉnh trang đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, đô thị thông minh, đáp ứng yêu cầu phát triển của quận, đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật và xã hội; đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chương trình giảm nghèo bền vững, chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc và chú trọng củng cố, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Đại hội tiếp tục làm việc đến ngày 14-8.

HOÀI NAM

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Bệnh viện TP Thủ Đức ra mắt “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”

Ngày 14-11, Bệnh viện TP Thủ Đức tổ chức lễ ra mắt “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”, giới thiệu đến cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động tại bệnh viện những hình ảnh, tư liệu về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Nỗi lo người trẻ lệch chuẩn - Bài 3: Định hình bộ lọc cá nhân

Khi các thuật toán trên mạng xã hội vẫn dựa vào lượt thích, lượt xem để đưa nội dung “on top” trong hàng triệu nội dung mà các nền tảng này tiếp nhận mỗi ngày, việc đẩy lùi những thông tin tiêu cực phụ thuộc vào bộ lọc cá nhân mỗi người dùng.

Xây dựng Đảng

Chủ động trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đấu tranh trên mặt trận tư tưởng được coi là mặt trận xung kích hàng đầu quyết định an nguy của Đảng, của chế độ. Đặc biệt, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, sự phát triển bùng nổ của internet, mạng xã hội (MXH) và những vấn đề nảy sinh từ mặt trái của nền kinh tế thị trường, sự chống phá của thế lực thù địch, phản động ngày càng có những chiêu thức, thủ đoạn mới tinh vi hơn.

Việt Nam và Thế giới

Cạnh tranh Mỹ - Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ cao

Khoa Quan hệ quốc tế, Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn (KHXH-NV), Đại học quốc gia (ĐHQG) TPHCM vừa phối hợp với Viện Nghiên cứu Châu Mỹ, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam tổ chức hội thảo “Cạnh tranh Mỹ - Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ cao” tại TPHCM. 

Vững lòng biển đảo

Nhân sự

Vì sao một Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh xin thôi chức vụ?

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh giao Đảng đoàn HĐND tỉnh Quảng Ninh, Ban cán sự Đảng ủy UBND tỉnh Quảng Ninh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy trình miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Phạm Văn Thành theo quy định.

Cải cách hành chính

Quận 11 trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua bưu điện và thanh toán không dùng tiền mặt

Ngày 21-11, UBND quận 11 (TPHCM) tổ chức hội nghị triển khai mô hình “Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính viễn thông, thanh toán không dùng tiền mặt”; Quét mã QR thanh toán không dùng tiền mặt tại Bộ phận Một cửa quận và ra mắt cẩm nang số "Những điều cần biết và thực hiện sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh".

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP