Huy động gần 88.000 tỷ đồng từ trái phiếu chính phủ

SGGP
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa huy động thêm được 2.400 tỷ đồng trái phiếu chính phủ thông qua đấu thầu. 

Trong đó, tổng lượng gọi thầu là 3.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 5 năm (500 tỷ đồng), 10 năm (1.000 tỷ đồng), 15 năm (1.000 tỷ đồng) và 30 năm (500 tỷ đồng). Tuy nhiên, chỉ huy động được 2.400 tỷ đồng, gồm trái phiếu kỳ hạn 10 năm được 1.000 tỷ đồng, với lãi suất trúng thầu 4,72%/năm; kỳ hạn 15 năm huy động 1.000 tỷ đồng, với lãi suất 5,06%/năm và kỳ hạn 30 năm huy động được 400 tỷ đồng với lãi suất 5,88%/năm.

Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 87.930 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ thông qua hình thức đấu thầu tại HNX.

HÀN NI

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Phát hiện hàng ngàn giao dịch đáng ngờ

Phát hiện hàng ngàn giao dịch đáng ngờ

Người đứng đầu Ngân hàng Nhà nước cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2019, Ngân hàng Nhà nước đã tiếp nhận khoảng 1.300 báo cáo giao dịch đáng ngờ; chuyển giao thông tin liên quan đến 100 vụ việc cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật. 

Thị trường

Địa ốc

Nông nghiệp

Thông tin kinh tế

Đầu tư

Thông tin kinh tế