Kéo dài thời hiệu kỷ luật hành chính với cán bộ, công chức ​

Chính phủ đề nghị áp dụng thời hiệu kỷ luật 5 năm đối với hành vi vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức đến mức phải xử lý khiển trách; 10 năm đối với hành vi vi phạm đến mức phải cảnh cáo trở lên. 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

Tiếp tục chương trình nghị sự kỳ họp thứ 4 của Quốc hội, sáng 21-10, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ đã trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Theo đó, Chính phủ đề xuất cán bộ, công chức, viên chức bị khiển trách có thời hiệu xử lý kỷ luật hành chính tăng từ 2 lên 5 năm, cảnh cáo là 10 năm thay vì 5 năm như hiện nay.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, hiện nay quy định về thời hiệu xử lý kỷ luật Đảng và thời hiệu xử lý kỷ luật hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức còn khác nhau.

“Cùng là khiển trách, thời hiệu kỷ luật Đảng là 5 năm, kỷ luật hành chính là 2 năm. Hay cảnh cáo, thời hiệu kỷ luật Đảng là 10 năm, còn hành chính là 5 năm. Do có sự khác nhau nên thực tế phát sinh một số trường hợp đã bị kỷ luật Đảng nhưng khi xem xét kỷ luật hành chính thì các cơ quan kiến nghị không xử lý do đã hết thời hiệu theo quy định của luật. Điều này làm ảnh hưởng đến việc thực hiện Quy định số 69 của Trung ương về kỷ luật tổ chức Đảng, Đảng viên vi phạm”, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nêu rõ.

Trong đó, kỷ luật Đảng không thay thế kỷ luật hành chính, kỷ luật đoàn thể và trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày công bố quyết định kỷ luật về Đảng, phải kỷ luật về hành chính, đoàn thể (nếu có) theo quy định của cơ quan nhà nước, đoàn thể. Vướng mắc này cũng ảnh hưởng đến chủ trương kỷ luật nghiêm, "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai" của Đảng trong thời gian qua.

Để khắc phục khiếm khuyết này, sau khi xin ý kiến và được sự thống nhất của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đề nghị Quốc hội ban hành Nghị quyết theo trình tự, thủ tục rút gọn tại kỳ họp thứ 4. Theo đó, quyết nghị việc áp dụng ngay thời hiệu xử lý kỷ luật hành chính đồng bộ với quy định xử lý kỷ luật của Đảng trong thời gian nghiên cứu, trình Quốc hội sửa đổi các luật có liên quan. Cụ thể là áp dụng thời hiệu kỷ luật 5 năm đối với hành vi vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức đến mức phải xử lý khiển trách; 10 năm đối với hành vi vi phạm đến mức phải cảnh cáo trở lên. Các trường hợp không áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật được thực hiện theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Qua thẩm tra, Ủy ban Pháp luật tán thành với tờ trình của Chính phủ, đề nghị Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ 4 theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Tin cùng chuyên mục