Keysight Technologies công bố phần mềm đo kiểm hiệu năng và khả năng bảo mật của hệ thống mạng

SGGPO
Phần mềm CyPerf mới giúp tăng tốc độ SD-WAN và quá trình chuyển dịch lên đám mây bằng cách tạo ra sự cân bằng tối ưu giữa trải nghiệm người dùng số và bảo mật

Phần mềm CyPerf  tạo ra sự cân bằng tối ưu giữa trải nghiệm người dùng số và bảo mật

Phần mềm CyPerf tạo ra sự cân bằng tối ưu giữa trải nghiệm người dùng số và bảo mật

Keysight Technologies, Inc. (NYSE: KEYS), công ty công nghệ đo lường điện tử hàng đầu đã công bố phần mềm đo kiểm hiệu năng và khả năng bảo mật của mạng phân tán, thuần đám mây (cloud-native) đầu tiên trong ngành - CyPerf - giúp các tổ chức đặc tả trải nghiệm người dùng và xác nhận giới hạn hiệu năng của các mạng lai, thiết bị và dịch vụ bảo mật để họ có thể tự tin triển khai các dự án.

Được xây dựng theo kiến trúc dựa trên agent phần mềm (software agent) gọn nhẹ, phần mềm CyPerf của Keysight có thể dễ dàng triển khai và vận hành trong các hệ thống mạng của phòng thí nghiệm, môi trường thử nghiệm sandbox và mạng lai phục vụ sản xuất. 
Keysight Technologies công bố phần mềm đo kiểm hiệu năng và khả năng bảo mật của hệ thống mạng ảnh 1 Giao diện GUI trên nền web của CyPerf giúp người dùng hiển thị và tương tác với các thành phần mạng quan trọng để mô phỏng mạng đang hoạt động

Các công nghệ mới như SD-WAN, các kiến trúc đa đám mây và các ứng dụng phần mềm như một dịch vụ (SaaS) theo thời gian đã và đang chuyển đổi các kiến trúc mạng và bảo mật thành mô hình lai, phân tán. Khi số lượng người dùng, thiết bị, ứng dụng, dịch vụ và dữ liệu hoạt động bên ngoài tổ chức ngày càng tăng, các đội ngũ CNTT cần đo lường hiệu năng và bảo mật của các mạng cùng các dịch vụ ứng dụng. Do đó, việc vận hành mạng và bảo mật có cùng mục tiêu là đảm bảo một hệ thống mạng hoạt động tốt và an toàn.

Ông Gooi Soon Chai, Chủ tịch chuyên trách Nhóm Các giải pháp ngành Điện tử của Keysight, cho biết: “Khi người dùng, thiết bị, ứng dụng, dịch vụ và dữ liệu di chuyển ngày càng nhiều đến vùng biên mạng, cần có một cách tiếp cận mới để xác thực hiệu năng và tính bảo mật. Các doanh nghiệp và nhà cung cấp an ninh mạng có thể triển khai CyPerf để cân đối tốt hơn giữa trải nghiệm người dùng số và khả năng bảo mật trong một môi trường lai linh hoạt, bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ đám mây bên thứ ba và kết nối mạng",

KIM THANH

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Sản phẩm công nghệ

Câu chuyện công nghệ