Quảng Trị, Quảng Bình:

Khắc phục sửa chữa đường Hồ Chí Minh sau mưa bão

Dọc tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây Trường Sơn khoảng 150km trên địa bàn 2 tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị, bão số 6, số 7 đã làm sụt lở núi hàng chục điểm trên toàn tuyến hết sức nghiêm trọng.

Gần 10 ngày sau bão số 7, mặc dù các đơn vị đã huy động nhân lực và phương tiện máy móc để sửa chữa đường nhưng hiện tại chỉ đạt được mức độ “thông tuyến” bằng cách mở các nhánh đường phụ.

Nặng nề nhất là 2 cung đường đèo Khu Đăng (Km 123T - Km 127T) trên địa phận Quảng Bình và tại đèo Sa Mù thuộc địa phận xã Hướng Việt, Hướng Lập, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị (Km 192+100 và Km 193+400).

Tại các điểm nói trên, hiện có 10 đơn vị đang trực tiếp tham gia sửa chữa đường; trong đó Công ty Xây dựng đường bộ 483 thuộc Khu quản lý đường bộ 4 đang phải đưa máy múc lên độ cao 50m so với mặt đường tại đèo Khu Đăng để hạ dần núi đất đá sạt lở.

Nhiều đoạn kè đá cũng bị núi lở xô đẩy ra mặt đường. Riêng 2 đoạn sạt nặng có chiều dài trên 100m với hàng ngàn mét khối đất đá đổ xuống có lẽ phải mất nửa tháng nữa mới giải phóng được. Trước mắt, các đơn vị buộc phải mở đường phụ dọc khe suối để tạm thời thông tuyến.

M.Th.

Các tin, bài viết khác