Khai mạc triển lãm sách về biển và hải đảo Việt Nam

Ngày 5-6, tại Khánh Hòa, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự Thật phối hợp Trường Đại học Nha Trang tổ chức triển lãm sách và báo cáo chuyên đề về biển và hải đảo Việt Nam. Đây là hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam (từ ngày 1 đến 8-6) và Ngày Đại dương thế giới năm 2022 (ngày 8-6).
Tham khảo sách sau khi khai mạc triển lãm. Ảnh: TTXVN
Tham khảo sách sau khi khai mạc triển lãm. Ảnh: TTXVN

Triển lãm trưng bày hơn 80 đầu sách đề cập nhiều vấn đề quan trọng như: tiềm năng và thế mạnh của biển, đảo Việt Nam; quá trình xác lập, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc; quan điểm của Đảng và Nhà nước về bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Việt Nam; chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam...

Triển lãm nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, viên chức và sinh viên Trường Đại học Nha Trang nói riêng và đông đảo bạn đọc nói chung, về vị trí, vai trò của biển, đảo Việt Nam; giúp cán bộ, viên chức và sinh viên hiểu chính xác về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ta trong giải quyết các vấn đề liên quan đến biển, đảo; từ đó nâng cao nhận thức về bảo vệ chủ quyền biển, đảo, phát triển bền vững biển; đồng thời nhận diện, tích cực đấu tranh với các luận điểm xuyên tạc, vô căn cứ về chủ quyền quốc gia. 

Tin cùng chuyên mục