Khảo sát các tổ chức trọng tài thương mại

SGGP
Từ nay đến hết ngày 8-5, Hội Trọng tài thương mại TPHCM (HCCAA) sẽ tiến hành đợt khảo sát, trao đổi những khó khăn, vướng mắc với các trung tâm trọng tài thương mại trên địa bàn TPHCM. 
Theo Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch HCCAA, hiện các tổ chức trọng tài trên địa bàn TP hoạt động chủ yếu theo phương thức riêng lẻ, manh mún. Giữa các tổ chức trọng tài chưa có sự giao lưu, hợp tác để đẩy mạnh sự phát triển hoạt động. Đợt khảo sát này nhằm nắm bắt tình hình hoạt động, trao đổi về những tồn tại, xây dựng quy chế phối hợp giữa các tổ chức trọng tài theo quy định pháp luật.
Một số trung tâm trọng tài thương mại được khảo sát đợt này gồm: Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (Viac), Trung tâm Trọng tài thương mại quốc tế Thái Bình Dương (Piac), Trung tâm Trọng tài thương mại phía Nam (Stac), Trung tâm Trọng tài thương mại Luật gia Việt Nam (Vlcac)…

GIA THY

Các tin, bài viết khác