Khống chế ngay dịch rầy nâu, lùn xoắn lá ở ĐBSCL

Trước tình trạng dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá đang phát triển nhanh ở các tỉnh ĐBSCL, ngày 11-8, Thủ tướng đã ký ban hành chỉ thị số 30 yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vùng ĐBSCL chỉ đạo công bố dịch và thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá đối với các địa phương đã có dịch. Phân công lãnh đạo chuyên trách trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và huy động lực lượng để tham gia phòng, chống dịch, thực hiện mục tiêu sớm dập tắt dịch, không để lây lan trên diện rộng.

Chính quyền các tỉnh trên phải chỉ đạo các cơ quan chuyên ngành bảo vệ thực vật giám sát dịch bệnh đến tận cơ sở, kịp thời thông báo dịch bệnh cho nông dân biết để chủ động phòng, trừ.

K.Q.
 

Các tin, bài viết khác