Không có chuyện Hải Phòng đầu tư xây dựng khu trung tâm hành chính - chính trị mới trị giá 10.000 tỷ đồng

(SGGP).- Đó là khẳng định của Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Khắc Nam tại buổi họp báo về Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Bắc sông Cấm Hải Phòng, chiều 10-11.

Khu Trung tâm hành chính - chính trị thành phố chỉ nằm trong một hợp phần của Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm Hải Phòng. Việc triển khai xây dựng dự án này là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của thành phố đã được xác định tại Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 5-8-2003 và Kết luận số 72/KL-TW ngày 10-10-2013 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Dự án này đáp ứng đầy đủ tiêu chí văn minh, hiện đại của đô thị loại 1, trung tâm cấp quốc gia.

UBND TP Hải Phòng đã triển khai lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/5.000 Khu đô thị Bắc sông Cấm để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo theo quy định. Theo đó, Khu đô thị Bắc sông Cấm bao gồm 6 khu chức năng với tổng diện tích 1.445,51ha: Khu trung tâm hành chính, thương mại; Khu vui chơi giải trí đa chức năng và khu dân cư; Khu nghiên cứu và đào tạo; Làng sinh thái; Khu dân cư và quỹ đất dự trữ và Khu nhà ở thấp tầng.

Để xây dựng Khu đô thị Bắc sông Cấm theo quy hoạch được duyệt; bước đầu, UBND TP Hải Phòng mới lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Hệ thống hạ tầng kỹ thuật nhằm phục vụ cho toàn bộ khu vực Bắc sông Cấm với quy mô 1.445,51ha (gồm cầu Hoàng Văn Thụ, hệ thống đê biển, kè sông Cấm và hệ thống hạ tầng kỹ thuật), trong đó chỉ có một phần hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch khu vực trung tâm hành chính - chính trị thành phố với diện tích 32ha.

Về nguồn vốn đầu tư và hình thức đầu tư, bước đầu do khó khăn về nguồn vốn, thành phố đề xuất các công trình cầu Hoàng Văn Thụ, hệ thống đê biển và kè sông Cấm theo quy định là các công trình được hỗ trợ đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Trung ương theo Chương trình mục tiêu Quốc gia và Nghị quyết 54-NQ/TW ngày 14-9-2005 của Bộ Chính trị. Các hạng mục còn lại thành phố sẽ thực hiện chủ yếu từ các hình thức đầu tư khác như: PPP, BT, BOT, ngân sách thành phố và các nguồn vốn hợp pháp khác... Theo đó, số tiền 10.000 tỷ đồng bao gồm việc xây dựng cơ sở hạ tầng của toàn bộ Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm Hải Phòng (trong đó, Hải Phòng đề xuất Trung ương hỗ trợ khoảng 6.800 tỷ đồng, Hải Phòng sẽ bố trí đối ứng khoảng 3.000 tỷ đồng).

Thời gian dự kiến thực hiện dự án từ năm 2016 đến năm 2025; giai đoạn đầu từ năm 2016 đến 2020 tập trung vào xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật thiết yếu cho toàn bộ Khu đô thị Bắc sông Cấm. “Hiện tại, thành phố Hải Phòng chưa nghiên cứu, chưa lập dự án đầu tư xây dựng trụ sở trung tâm hành chính - chính trị của thành phố. Sau khi triển khai các công trình hạ tầng kỹ thuật như: cầu Hoàng Văn Thụ, hệ thống đê biển, kè sông Cấm, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và san lấp mặt bằng, trên cơ sở đó thu hút các nhà đầu tư để khai thác quỹ đất tại Khu đô thị Bắc sông Cấm tạo nguồn lực xây dựng trụ sở Trung tâm hành chính - chính trị theo đúng quy định của pháp luật” - ông Lê Khắc Nam khẳng định.

MINH TÂM

Các tin, bài viết khác