Không để thông tin sai ảnh hưởng đời sống người dân

SGGP
Chiều 23-6, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 24-3-2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng bộ TP và phản bác các quan điểm sai trái (gọi tắt là Đề án 02). 

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM.

Tham dự hội nghị, về phía Trung ương có đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Về phía TPHCM có các đồng chí: Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM.

Bước tiến lớn từ công tác chỉnh đốn Đảng 

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê nhận xét, qua 5 năm triển khai thực hiện Đề án 02, đặc biệt là sau khi có Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, càng cho thấy việc ban hành, triển khai Đề án 02 là hết sức đúng đắn, cần thiết. Kết quả thực hiện Đề án 02 là cơ sở quan trọng để Đảng bộ TPHCM tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 25-7-2018 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Theo đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, qua thực hiện Đề án 02, công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái được triển khai mạnh mẽ, bước đầu có tác dụng tích cực, phát huy, kết nối rộng rãi và mạnh mẽ các tổ chức, lực lượng, nhất là trên mạng internet. Đặc biệt, công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng được tăng cường, có bước tiến lớn, trong đó có việc ban hành Quy định 1374-QĐ/TU ngày 1-12-2017 của Ban Thường vụ Thành ủy (về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước).

Đồng chí nhấn mạnh, những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và TPHCM trong thời gian qua càng khẳng định những chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường và quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xử lý nghiêm những vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật Nhà nước trong những năm qua được đẩy mạnh tuyên truyền, công khai, minh bạch. Những kết quả mang lại giúp từng bước tăng cường niềm tin, tính thuyết phục trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đây là những căn cứ thực tiễn quan trọng trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các đối tượng cơ hội chính trị, bất mãn, thù địch, góp phần giữ vững ổn định chính trị của TPHCM.

Từ những kết quả đạt được, Thành ủy TPHCM tiếp tục triển khai Đề án 05-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy ngày 19-6-2020 về tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội tại TPHCM. Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang thông tin những nội dung quan trọng của đề án này. Theo đó, đề án nêu rõ nội dung nhận diện các quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc, sai sự thật trên internet, mạng xã hội hiện nay. Sau khi chỉ ra những kết quả công tác theo dõi, quản lý, định hướng thông tin, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội, đề án cũng đề cập đến các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể về tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội tại TPHCM.

Không để thông tin sai ảnh hưởng đời sống người dân  ảnh 1 Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê tặng bằng khen cho các cá nhân tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG
Xác định lộ trình giải quyết các bức xúc, khó khăn

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân phân tích, Đề án 02 đề ra các giải pháp thực hiện tập trung vào công tác truyền thông và giải pháp quản lý cán bộ, xây dựng Đảng.

Theo đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, trong điều kiện phát triển internet và mạng xã hội thì có điều kiện thuận lợi đưa những thông tin đúng lên mạng. Ngược lại, điều kiện đưa thông tin sai trái lên mạng cũng rất dễ dàng, mà việc kiểm nghiệm tính xác thực thông tin là không có; đồng thời việc chế tài hành vi đưa thông tin sai trái lên mạng cũng chưa hiệu quả. Điều này đòi hỏi thực hiện những giải pháp ngăn chặn các thông tin sai trái để không gây đảo lộn, làm ảnh hưởng đến sự phát triển đất nước cũng như làm ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.

Về giải pháp, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh nhiệm vụ truyền thông là phải thông tin đầy đủ, có chiều sâu về những kết quả tốt đẹp, thành tựu của TPHCM, của đất nước, mà vai trò của các cơ quan báo chí là rất quan trọng. Song song đó cần thẳng thắn nhìn nhận những mâu thuẫn, khó khăn để xác định đúng nguyên nhân và tìm giải pháp khắc phục hiệu quả. “Né tránh không giải quyết được vấn đề”, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân lưu ý và yêu cầu trong công tác thông tin phải đề cập được những vấn đề người dân quan tâm.

“Đất nước phát triển, TPHCM phát triển. Có thành tựu thì nói trúng, thông tin đậm nhưng khó khăn thì cũng phải nhìn thẳng và phân tích đầy đủ, xác định lộ trình khắc phục”, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đúc kết.

Tiếp tục đề cập đến những giải pháp phòng chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh đến giải pháp chấn chỉnh cán bộ thông qua phát hiện, phản ánh của người dân. Đặc biệt là việc TPHCM triển khai thực hiện Quy định 1374-QĐ/TU; tăng cường hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát bằng việc xây dựng, thực hiện chương trình đồng bộ…

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng chia sẻ về những nội dung quan trọng của Đề án 05 và nhấn mạnh đến yêu cầu về sự chủ động đánh giá, dự báo kịp thời để chuẩn bị sẵn các phương án đối phó, đồng thời cần chú trọng giải quyết thấu đáo các bức xúc của người dân.

“Những bức xúc đó dù nhỏ, nhưng chính đáng thì cũng phải được giải quyết”, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân lưu ý và nhấn mạnh đến vai trò của các cơ quan báo chí trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân thông tin, TPHCM đang chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI. Đây là thời điểm nhạy cảm nên đồng chí lưu ý, nhất là các cơ quan báo chí chủ động thông tin tuyên truyền về những thành tựu của TPHCM và cả nước trong thời gian qua. Song song đó là việc thông tin về những chương trình, giải pháp cùng lộ trình thực hiện trong thời gian tới để giải quyết những bức xúc hiện nay của người dân, của xã hội.

Không để thông tin sai ảnh hưởng đời sống người dân  ảnh 2 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao bằng khen cho các tập thể tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 24-3-2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng bộ TP và phản bác các quan điểm sai trái. Ảnh: VIỆT DŨNG
Không để thông tin sai ảnh hưởng đời sống người dân  ảnh 3 Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ trao bằng khen cho các tập thể tại hội nghị
Dịp này, 43 tập thể và 17 cá nhân nhận bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy; 38 tập thể và 15 cá nhân nhận giấy khen của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM.

Việc thực hiện Đề án 02 cho thấy sự chủ động của Thành ủy trong lãnh đạo về công tác tư tưởng của Đảng, trên mặt phòng chống diễn biến hòa bình. Điều này góp phần quan trọng vào công tác phòng chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên địa bàn và trong Đảng bộ TPHCM.

Đề án 02 là đúng đắn, rất cần thiết và là tiền đề quan trọng, kinh nghiệm quý để Thành ủy và cấp ủy các cấp của TPHCM tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của TPHCM cũng như cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và về xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, về bảo vệ Tổ quốc trong không gian mạng, mà mới nhất là Nghị quyết 35.

Ban Chỉ đạo 35 Trung ương trân trọng sự lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp hiệu quả của Thành ủy TPHCM trong thực hiện Nghị quyết 35, góp phần tạo nên những chuyển biến ban đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái. Nghị quyết số 35 có nhiều điểm mới, trong đó có kết hợp nhuần nhuyễn giữa xây và chống; đồng bộ các biện pháp; tăng cường thông tin tích cực, pha loãng thông tin tiêu cực.

Về phía TPHCM tổ chức triển khai Đề án 05 là rất đúng với yêu cầu hiện nay. Ban Tuyên giáo Trung ương mong muốn TPHCM triển khai nghiêm túc sáng tạo, có hiệu quả Đề án 05, đóng góp xứng đáng vào sự trong sạch, vững mạnh của Đảng bộ TP; sự phát triển của TPHCM vì cả nước, cùng cả nước.

Đồng chí BÙI TRƯỜNG GIANG
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

KIỀU PHONG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Tham nhũng, tiêu cực nhất định sẽ bị ngăn chặn, đẩy lùi

Tham nhũng, tiêu cực nhất định sẽ bị ngăn chặn, đẩy lùi

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Phòng, chống tham nhũng là “chống giặc nội xâm”, tức là chống những thói hư, tật xấu, nhất là sự suy thoái về phẩm chất, đạo đức, tệ ăn bớt, ăn cắp, ăn chặn của công dưới nhiều hình thức; tiền tài, của cải, vật chất... do người khác “biếu xén”, “cho, tặng”, hối lộ... với động cơ không trong sáng.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Hiện thực hóa Không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh ở thành phố mang tên Bác là chủ trương phù hợp với tâm nguyện của nhân dân. Đây là một đóng góp có ý nghĩa đi đầu, mở đầu cho các địa phương khác và cho cả nước.

Xây dựng Đảng

Tăng sức chiến đấu cho chi bộ khu phố, ấp

Đến nay, hầu hết các chi bộ cơ quan phường, xã trên địa bàn TPHCM đã giải thể và chuyển đảng viên là cán bộ về sinh hoạt tại chi bộ khu phố, ấp theo Kế hoạch 252 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM. Việc chuyển cán bộ về sinh hoạt Đảng tại chi bộ khu phố, ấp đã tạo nhiều thuận lợi trong việc hỗ trợ địa bàn khu dân cư, nhưng cũng dẫn đến không ít khó khăn trong công tác đánh giá, nhận xét cán bộ. 

Việt Nam và Thế giới

Vững lòng biển đảo

Khai mạc triển lãm sách về biển và hải đảo Việt Nam

Ngày 5-6, tại Khánh Hòa, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự Thật phối hợp Trường Đại học Nha Trang tổ chức triển lãm sách và báo cáo chuyên đề về biển và hải đảo Việt Nam. Đây là hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam (từ ngày 1 đến 8-6) và Ngày Đại dương thế giới năm 2022 (ngày 8-6).

Nhân sự

Cải cách hành chính

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

" />