Không mắc là êm

- Có mấy nhà băng phát hành chứng chỉ tiền gửi 2 năm, với lãi suất cố định hấp dẫn hơn hẳn lãi suất huy động. Tại sao lại có động thái này, và tác dụng của chứng chỉ tiền gửi với thị trường ra sao?

- Muốn dư nợ cho vay tăng, lãi vay phải đủ thu hút khách hàng. Nhưng nếu huy động vốn của nhà băng chủ yếu là tiền gửi ngắn hạn, sẽ không thể duy trì lãi cho vay ở mức thấp. Chứng chỉ tiền gửi với lãi tốt hơn so với lãi suất huy động là để hút dòng tiền nhàn rỗi vào kênh trung hạn. Yên tâm về dòng tiền dài, nhà băng mới chắc bụng để bơm vốn cho doanh nghiệp với lãi suất chấp nhận được.

- Nói vậy thôi, chớ nhìn lãi suất huy động trong tháng 6-2024 có chiều hướng tăng, người làm ăn cũng phải lo lãi cho vay nhích lên. Ngân hàng là bên kinh doanh tiền, họ cũng phải tính kế để có lời nhiều, đâu ai cho vay vì lòng tốt.

- Thanh khoản của hệ thống ngân hàng vẫn đang ổn định, điều đó cho thấy mặt bằng lãi suất cho vay sẽ được duy trì như hiện tại. Chắc chắn là biên lợi nhuận ròng của nhà băng sẽ giảm khi tăng lãi huy động mà giữ ngang lãi cho vay.

- Làm ăn thường tăng nhiệt ở đoạn 6 tháng cuối năm. Vậy tức là có thể lãi cho vay cũng sẽ nhích lên chút ít. Với người kinh doanh, vay được rẻ chắc khó, chỉ cần vốn vay không mắc đã là êm.

Tin cùng chuyên mục