Không mở rộng thí điểm Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch MTTQ Việt Nam

SGGPO
Theo Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai cho biết vừa qua, Bộ Chính trị đã họp và ban hành kết luận đề nghị không mở rộng thí điểm Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch MTTQ Việt Nam. Sắp tới, Bộ Chính trị sẽ tiến hành sơ kết, tổng kết mô hình này để đánh giá việc thực hiện thí điểm và có định hướng trong thời gian tới.

Các đại biểu dự hội nghị ngày 20-7

Các đại biểu dự hội nghị ngày 20-7

Ngày 20-7, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị đã làm việc với Đảng đoàn MTTQ Việt Nam.

Chủ trì cuộc làm việc có bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW; ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam.

Báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Quyết định 290 - QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa (X) do Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh trình bày nêu rõ, việc triển khai thực hiện quyết định về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị được Đảng đoàn, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quán triệt kịp thời, triển khai thực hiện đồng bộ trong hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp từng bước được kiện toàn theo hướng mở rộng, cơ cấu thành phần đại diện các giai tầng trong xã hội, cơ quan chuyên trách Mặt trận các cấp từng bước được tinh gọn, nâng cao chất lượng hoạt động. Tổ chức thực hiện tốt nguyên tắc hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động giữa các tổ chức thành viên trong Mặt trận.

Nội dung và phương thức hoạt động không ngừng được đổi mới, phát huy tốt vai trò tích cực của các cá nhân tiêu biểu trong các tầng lớp nhân dân, trong các dân tộc, các tôn giáo và người Việt Nam ở nước ngoài...

Mặt trận cũng đề nghị Trung ương sớm tổng kết việc thực hiện thí điểm Trưởng ban Dân vận đồng thời Chủ tịch MTTQ và cơ quan khối giúp việc MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị, công tác phối hợp giữa Ban Dân vận, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam có nhiều chuyển biến tích cực, tạo sự đổi mới trong các phong trào thi đua ở địa phương, ở các bộ ngành, mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân.

Những kết quả đạt được của đất nước trong suốt thời gian qua cho thấy, nhân dân tin vào Đảng, Nhà nước khi nền kinh tế vĩ mô được ổn định, an sinh xã hội được đảm bảo. Đặc biệt là những chỉ đạo quyết liệt của Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong thời gian qua đã củng cố vững chắc niềm tin trong nhân dân.

Không mở rộng thí điểm Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch MTTQ Việt Nam ảnh 1 Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu

Tuy nhiên, ông Trần Thanh Mẫn cho rằng, có nhiều thách thức đặt ra hiện nay như ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 lên kinh tế - xã hội, gây khó khăn cho người dân. Tình hình biến đổi khí hậu đang diễn ra phức tạp, môi trường đang bị ô nhiễm, an toàn thực phẩm vẫn gây bức xúc trong nhân dân…

Trong khi đó, công tác phê và tự phê hiện nay chưa thực sự được phát huy. Tình trạng vô cảm, đạo đức xã hội, mối quan hệ trong gia đình đang ở mức báo động. Công tác dân vận, mặt trận vẫn chưa đánh giá, dự báo kịp thời những diễn biến tư tưởng trong nhân dân. Việc nắm tình hình nhân dân và hiệu quả của công tác tuyên truyền, vận động còn hạn chế, còn có nơi nhân dân bị lợi dụng, bị xúi dục kích động nghe theo các thế lực phản động, thù địch. Vẫn còn một số nơi, nhân dân chưa đồng thuận với cách giải quyết của chính quyền cơ sở. Tình trạng khiếu nại, tố cáo, đơn thư kéo dài, tụ tập đông người vẫn diễn ra...

Không mở rộng thí điểm Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch MTTQ Việt Nam ảnh 2 Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Trương Thị Mai đánh giá cao và ghi nhận những kết quả tích cực, những chuyển biến, trách nhiệm của công tác Mặt trận, của hệ thống chính trị, các cấp ủy đảng, nhân dân đối với hoạt động của MTTQ. Tuy nhiên, trong bối cảnh mới còn nhiều vấn đề bức xúc, khiếu nại của dân còn phức tạp, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, việc nêu gương của cán bộ đảng viên còn hạn chế, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam cần tiếp tục thực hiện Quyết định 290 của Bộ Chính trị một cách hiệu quả, thực chất để vận động tập hợp các tầng lớp nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phải tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để đáp ứng yêu cầu của tình hình mới và các nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân; thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa nhân dân đối với Đảng, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân. Đẩy mạnh hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tích cực tham gia vào việc hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật liên quan mật thiết đến quyền lợi trực tiếp của người dân. Bên cạnh đó, hoạt động của mặt trận cần hướng về cơ sở, vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, phối hợp giải quyết kịp thời những điểm nóng, vấn đề phức tạp nảy sinh ở cơ sở.

"Về nhiệm vụ trước mắt, Ban Dân vận sẽ phối hợp chặt chẽ MTTQ Việt Nam để tổ chức góp ý vào văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; chuẩn bị nhân sự của khối Dân vận, Mặt trận đảm bảo yêu cầu Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 17 của Ban Bí thư. Ngày 15-10 sẽ công bố toàn văn dự thảo văn kiện đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Mặt trận và các đoàn thể sẽ là một kênh quan trọng để để đóng góp ý kiến. Ban Dân vận và MTTQ Việt Nam cần phối hợp chặt chẽ để tổ chức các cuộc đóng góp ý kiến để mang tiếng nói, hơi thở của các tầng lớp nhân dân đến với Đại hội Đảng", bà Trương Thị Mai đề nghị.

Về kiến nghị Trung ương sớm tổng kết việc thực hiện thí điểm Trưởng ban Dân vận đồng thời Chủ tịch MTTQ và cơ quan khối giúp việc MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, bà Trương Thị Mai cho biết vừa qua, Bộ Chính trị đã họp và ban hành kết luận đề nghị không mở rộng thí điểm Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch MTTQ Việt Nam. Sắp tới, Bộ Chính trị sẽ tiến hành sơ kết, tổng kết mô hình này để đánh giá việc thực hiện thí điểm và có định hướng trong thời gian tới.

PHAN THẢO

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai chủ trì buổi làm việc của đoàn kiểm tra với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Trương Thị Mai làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM

Trong bối cảnh dịch Covid-19 tác động, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp theo tinh thần đổi mới, thiết thực, phù hợp với tình hình phòng chống dịch Covid-19, không phô trương, tránh hình thức.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Nhiều tấm gương học tập và làm theo Bác

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tại tỉnh Tây Ninh đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình trong học tập và làm theo lời Bác, được Thủ tướng tặng bằng khen.

Xây dựng Đảng

Linh hoạt sinh hoạt trực tuyến ở các tổ chức cơ sở Đảng

Trong thời điểm TPHCM thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19, các tổ chức cơ sở Đảng đã linh hoạt vận dụng nhiều giải pháp nhằm đảm bảo nội dung, chất lượng các buổi sinh hoạt Đảng theo đúng quy định. 

Việt Nam và Thế giới

Vững lòng biển đảo

Họp mặt Đoàn công tác số 7 Trường Sa năm 2019

Thay mặt Đoàn công tác số 7 và Đoàn đại biểu TPHCM, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung phát biểu ôn lại kỷ niệm trong chuyến hải trình đi thăm, động viên quân và dân đang sinh sống, làm nhiệm vụ trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1

Nhân sự

Cải cách hành chính

Tháo gỡ vướng mắc về chuyển đổi đất: Giá nhà có thể giảm 20%

Ngày 26-11, hơn 200 doanh nghiệp và các chuyên gia đã tham dự hội nghị đối thoại “Cải cách thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng và lĩnh vực liên quan” do Bộ Xây dựng và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp tổ chức tại Hà Nội và 63 điểm cầu trên cả nước. Thông tin cuộc đối thoại cho thấy, nhiều khó khăn, vướng mắc về thủ tục hành chính đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động đầu tư, xây dựng.

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP