Không tiếp tục khai thác nhựa thông ba lá

(SGGPO).- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, ông Phạm S vừa ký văn bản không cho phép các đơn vị liên quan tiếp tục khai thác nhựa thông ba lá trên địa bàn.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, việc khai thác, thu mua, tiêu thụ nhựa thông từ năm 2008 - 2011 đã tạo việc làm, mang lại nguồn thu cho các chủ rừng và nhân dân tại một số địa phương. Tuy nhiên, quá trình khai thác, tiêu thụ nhựa thông và công tác quản lý bảo vệ rừng, sử dụng và quản lý lao động liên quan đến khai thác nhựa thông bộc lộ nhiều hạn chế, thiếu sót, ảnh hưởng đến tài nguyên rừng, dư luận xã hội và tình hình an ninh trật tự nông thôn.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cũng chỉ rõ, thời gian qua tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp, ken cây, hủy hoại cây rừng, khai thác, vận chuyển, tiêu thụ lâm sản trái phép diễn biến rất phức tạp tại một số địa phương. UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị chủ rừng tập trung chấn chỉnh, củng cố lực lượng để nâng cao hiệu quả quản lý bảo vệ rừng.

\

Tỉnh Lâm Đồng không cho tiếp tục khai thác nhựa thông vì bộc lộ nhiều thiếu sót

  Tin, ảnh: Nam Viên 

Các tin, bài viết khác