Kiểm điểm việc chi nhầm tiền hỗ trợ tái định cư

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản yêu cầu UBND TP Hội An tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với 4 tập thể, cá nhân có liên quan, gồm: Hội đồng Đền bù thiệt hại - giải phóng mặt bằng (HĐĐBTH-GPMB) TP Hội An; ông Nguyễn Mạnh Đào - Chủ tịch HĐĐBTH-GPMB kiêm Phó phòng Tài chính - Kế hoạch TP; ông Lê Viết Phúc - Chủ tịch UBND xã Cẩm Nam; ông Nguyễn Văn Anh - Chủ tịch UBND phường Thanh Hà.

Cũng theo ông Ánh thì những cán bộ trên đã sai phạm trong việc lập phương án bồi thường thiệt hại - giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tại các dự án trên địa bàn TP Hội An và đã "chi nhầm" hơn 175 triệu đồng.  

Đoàn Nguyên- Minh Hải

Các tin, bài viết khác