Kiểm tra Chương trình 135, 134 ở Quảng Ngãi

Ngày 11-9, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Ksor Phước đã kiểm tra một số công trình thuộc Chương trình 135, 134 và một số công trình định canh, định cư ở 2 huyện Sơn Tây và Sơn Ha, tỉnh Quảng Ngãi.

Bộ trưởng Ksor Phước đã yêu cầu tỉnh rà soát và có hướng khắc phục những công trình thuộc Chương trình 135 kém chất lượng; đẩy mạnh Chương trình 134. Riêng chương trình định canh định cư, tỉnh Quảng Ngãi nhanh chóng di dời gần 300 hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở núi ra khỏi vùng nguy hiểm.

A.V.
 

Các tin, bài viết khác