Kiến nghị cho 4.298 hộ khó khăn gia hạn nợ thêm 5 năm

Chương trình cụm tuyến dân cư vượt lũ ở Đồng Tháp

(SGGPO).- Chiều 9-7, UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, tỉnh vừa có công văn gửi Bộ Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ xem xét cho gia hạn nợ thời hạn 5 năm đối với các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ già cả neo đơn, hộ khuyết tật đang gặp khó khăn về kinh tế chưa có khả năng trả nợ tiền mua nền và làm nhà trong các cụm tuyến dân cư vượt lũ.

Cụ thể, qua kết quả rà soát mới đây từ các huyện, thị, thành phố trong tỉnh có khoảng 4.298 hộ nghèo, cận nghèo, hộ già cả neo đơn và hộ khuyết tật, vay 69,4 tỷ đồng mua nền và làm nhà ở trong cụm tuyến dân cư vượt lũ. Hiện tại dù đã đến thời hạn trả nợ, nhưng do điều kiện kinh tế khó khăn nên các đối tượng trên chưa thể trả nợ theo qui định.

Toàn tỉnh Đồng Tháp có 31.000 hộ vay mua nền nhà ở các cụm tuyến dân cư vượt lũ với số tiền 307 tỷ đồng; trong đó hộ khó khăm chiếm 13,5%. Ngoài ra, có 22.979 hộ vay vốn trả chậm làm nhà ở với số tiền 179 tỷ đồng, trong số này có 15,6% hộ đang gặp khó khăn…

Xây nhà ở tại CTDC Phú Thành B, huyện Tam Nông, Đồng Tháp

HUỲNH LỢI

Các tin, bài viết khác