Kiến nghị điều chỉnh thu lệ phí trước bạ phương tiện vận tải

SGGP
Sở Tài chính TPHCM vừa có văn bản gửi Cục Thuế TPHCM về tỷ lệ thu phí trước bạ đối với phương tiện vận tải trên địa bàn TPHCM.
 Theo Sở Tài chính, hiện lệ phí trước bạ tại TP thực hiện theo Thông tư 301/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ. Trong đó, mức thu lệ phí trước bạ đối với xe máy là 5% nộp lần đầu và 1% cho lần thứ 2 trở đi. Đối với ô tô 9 chỗ trở xuống, thì 10% cho lần đầu và 2% lần thứ 2 trở đi. Theo quy định tại Thông tư 301/2016, ô tô từ 9 chỗ trở xuống nộp lệ phí trước bạ lần đầu là 10%. Trường hợp cần áp dụng mức thu cao hơn cho phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương, HĐND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương quyết định điều chỉnh tăng nhưng tối đa không quá 50% mức quy định chung. Như vậy, theo quy định này thẩm quyền quyết định tỷ lệ thu phí trước bạ lần đầu đối với ô tô trên 9 chỗ trở xuống thuộc về thẩm quyền HĐND TP. Đồng thời hiện nay, Quốc hội đã ban hành QĐ 54/2017 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM, trong đó cho phép HĐND TP quyết định mức tăng hoặc tỷ lệ thu phí được quy định trong danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí tại TPHCM. 

Bộ Tài chính cũng cho biết, qua tham khảo, hiện HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết 20/2016 về ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn TP thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND TP; trong đó, HĐND TP Hà Nội đã thông qua tỷ lệ nộp phí trước bạ lần đầu đối với ô tô 9 chỗ trở xuống là 12%, cao hơn tỷ lệ thu tại TPHCM 2%, trong khi thu nhập bình quân đầu người tại TPHCM cao hơn TP Hà Nội. Từ đó, Sở Tài chính TPHCM đề nghị Cục Thuế TP căn cứ vào tình hình thực tế tại TPHCM, nghiên cứu, đề xuất UBND TP trình HĐND TP thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ nộp lệ phí trước bạ, tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước. 

PHAN LÊ

Các tin, bài viết khác

Phòng cháy chữa cháy

Thích ứng với biến đổi khí hậu

Phát triển bền vững

" />