Kiến nghị giao quyền tự chủ, tự quyết số lượng biên chế cho TPHCM

UBND TPHCM vừa có báo cáo gửi Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM về thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2023.

Theo đó, UBND TPHCM kiến nghị Quốc hội, Ban Tổ chức Trung ương tham mưu trình Bộ Chính trị giao quyền tự chủ, tự quyết định về số lượng biên chế, số lượng người làm việc cho thành phố phù hợp với quy mô dân số, tỷ lệ đóng góp cho ngân sách quốc gia, sứ mệnh và tầm nhìn phát triển của TPHCM trong tương lai.

TPHCM cũng kiến nghị Ban Tổ chức Trung ương thay đổi quy định về chỉ tiêu giảm biên chế và giao biên chế hàng năm trên cơ sở các chỉ số về mật độ dân số và quy mô quản lý, để đảm bảo phù hợp từng địa phương. Đồng thời, tham mưu Chính phủ có văn bản cho phép tuyển dụng viên chức làm công tác y tế, tài chính trong các cơ sở giáo dục ở địa phương.

UBND TPHCM kiến nghị các bộ, ngành sớm ban hành hướng dẫn về định mức số lượng người làm việc, danh mục vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp theo quy định tại Nghị định 106/2020/NĐ-CP.

Tin cùng chuyên mục