Kon Tum: Xác định thêm 10 vị trí mốc dọc biên giới Việt Nam- Campuchia

UBND tỉnh Kon Tum cho biết: Trong quý 1-2008, Ban chỉ đạo phân giới cắm mốc tỉnh Kon Tum đã xác định thêm 10 vị trí mốc B (trong đó có 2 mốc đôi), dọc tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia, nâng tổng số vị trí mốc được xác định dọc tuyến biên giới này lên con số 18.

Đến thời điểm này Ban chỉ đạo phân giới cắm mốc tỉnh đã hoàn thành 75% kế hoạch đề ra. Theo ông Hà Ban, Chủ tịch UBND tỉnh, việc phân giới trên thực địa dọc tuyến biên giới sẽ được hoàn thành trước mùa mưa năm 2008. 

T.H.NAM

Cao Bằng: Thiếu vốn đầu tư các khu kinh tế cửa khẩu

Tỉnh Cao Bằng đang tích cực triển khai các dự án đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng các khu kinh tế cửa khẩu với tổng vốn 24 tỷ đồng (thấp hơn năm ngoái 13,2 tỷ đồng). Trong đó, chủ yếu tập trung ở khẩu Tà Lùng (huyện Phục Hòa) và cửa khẩu Trà Lĩnh (huyện Trà Lĩnh).

Tại cửa khẩu Tà Lùng, số vốn đầu tư tập trung vào các hạng mục hạ tầng thiết yếu như: đường trung tâm cửa khẩu (2 tỷ đồng), hệ thống cấp điện (2 tỷ đồng) khu tái định cư mới (3 tỷ đồng), hệ thống cấp nước khu vực cửa khẩu (1 tỷ đồng)...

Tại cửa khẩu Trà Lĩnh, 2 tỷ đồng để nâng cấp, cải tạo tỉnh lộ 205 đoạn từ thị trấn Hùng Quốc đến cửa khẩu Trà Lĩnh. Ở các khu vực biên giới khác như: Pò Peo (Trùng Khánh), Đức Long (Thạch An), Lý Vạn (Hạ Lang)… do nguồn đầu tư hạn chế nên việc nâng cấp các chợ biên giới này thành các cặp cửa khẩu chính thức thông thương giữa Cao Bằng và Quảng Tây (Trung Quốc) chưa thể thực hiện.  

B.LIỄU

Các tin, bài viết khác