Kỷ niệm 105 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7-11-1917 – 7-11-2022): Bài học về đạo đức cách mạng

Ngày 7-11, cách đây 105 năm, dưới sự lãnh đạo của Lênin vĩ đại, Cách mạng Tháng Mười Nga đã hiện thực hóa lý luận Chủ nghĩa Mác, xây dựng nhà nước “công nông ta làm chủ đời ta”, chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu người bị áp bức bóc lột trên trái đất.

Không đánh mất niềm tin của dân

Sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu cũng như việc đánh mất vai trò cầm quyền của Đảng Cộng sản Liên Xô đã tạo nên cơn địa chấn chính trị lớn nhất thế kỷ XX. Thế nhưng, điều đó cũng không thể làm lu mờ giá trị vĩ đại của cuộc Cách mạng Tháng Mười. Như Lênin đã nói: “Tất cả các dân tộc đều đi lên CNXH, đó là điều không thể tránh khỏi, nhưng tất cả các dân tộc đều tiến tới CNXH không phải một cách hoàn toàn giống nhau, mỗi dân tộc sẽ đưa đặc điểm của mình vào hình thức này hay hình thức khác của chế độ dân chủ”. Người kéo lá cờ vinh quang tại Cung điện mùa đông năm 1917 không chỉ là 2 triệu đảng viên của đảng Bolshevik Nga mà còn là cả dân tộc Nga, cuộc cách mạng ấy, đảng cách mạng chân chính ấy nhận được sự ủng hộ của toàn dân tộc. 

Kỷ niệm 105 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7-11-1917 – 7-11-2022): Bài học về đạo đức cách mạng ảnh 1 Tọa đàm "Nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh" do Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM tổ chức
Làm sao để không đánh mất niềm tin của dân, để không đi vào vết xe đổ của Đảng Cộng sản Liên Xô? Đó chính là bài học về xây dựng chỉnh đốn Đảng, đặc biệt xây dựng đạo đức cách mạng chống suy thoái đạo đức, tư tưởng chính trị của đội ngũ cán bộ đảng viên. Trong suốt quá trình hình thành, phát triển và lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đặt nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn Đảng lên hàng đầu và xem đó là nhiệm vụ cách mạng then chốt, quyết định sự sống còn của Đảng và thành bại của cách mạng. Chúng ta lấy phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường là nhiệm vụ trung tâm - xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt - đảm bảo quốc phòng an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên.

Từ thực tế của Đảng Cộng sản Liên Xô, chúng ta thấm thía lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, hay “muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII một lần nữa khẳng định: “Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng. Công tác cán bộ là khâu then chốt của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ là đầu tư cho phát triển lâu dài và bền vững”.

Nếu xem xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên là khâu then chốt của nhiệm vụ xây dựng Đảng, thì xây dựng đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ đảng viên chính là nhiệm vụ cốt lõi của khâu then chốt ấy. Người cán bộ trước hết phải có phẩm chất rồi mới đến năng lực, có đức, có tài thì mới có được uy tín với dân. Một cương lĩnh, một đường lối cách mạng đúng đắn mà không có đội ngũ cán bộ đảng viên thì cương lĩnh ấy không thể đi vào cuộc sống, không thể đến với nhân dân để biến nó thành hành động cách mạng. Cán bộ đảng viên chính là cầu nối giữa dân với Đảng. Nhưng muốn dân tin và làm theo thì đội ngũ cán bộ đảng viên nhất định phải là những người có đạo đức cách mạng.

Ngăn chặn suy thoái đạo đức

Trong tác phẩm Đường Kách Mệnh, phần mở đầu chính là 23 tiêu chí về đạo đức của một người cán bộ cách mạng. Cho đến lúc chuẩn bị về với thế giới “người hiền”, những lời dặn dò cuối cùng Người để lại cho Đảng cũng chính là vấn đề xây dựng đạo đức cách mạng, “Đảng ta là một đảng cầm quyền, mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư…”. Và tác phẩm cuối cùng Người để lại chính là “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”. Bởi hơn tất thảy, Người thấu rõ tầm quan trọng, tính quyết định của đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ đảng viên đối với nhiệm vụ giữ vững niềm tin của dân, giữ vững mối quan hệ máu thịt Đảng - Dân, quyết định Đảng có xây dựng được thế trận lòng dân - thế trận của chiến thắng hay không. Cả cuộc đời hy sinh cho dân tộc của Người chính là cuộc đời “dựa vào dân để vì dân”.

CNXH là công trình tổng thể do toàn thể nhân dân xây dựng dưới sự lãnh đạo của Đảng. Nhưng Đảng muốn lãnh đạo được dân thì phải là một đảng cách mạng chân chính, một đảng đạo đức và văn minh. Mà đạo đức của Đảng chính là hội tụ đạo đức của đội ngũ cán bộ đảng viên. Chính vì vậy, cần tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ.

Kỷ niệm 105 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7-11-1917 – 7-11-2022): Bài học về đạo đức cách mạng ảnh 2 Xây dựng không gian văn hoá Hồ Chí Minh góp phần nâng cao chất lượng đảng viên.

Bài học được rút ra từ công tác phát triển Đảng đó là sức mạnh của Đảng không nằm ở số lượng mà nằm ở chất lượng đảng viên. Chỉ gần 2 triệu đảng viên nhưng Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga đã mở ra được thời đại mới cho lịch sử nhân loại, nhưng 20 triệu đảng viên của Đảng Cộng sản Liên Xô lại không thể giữ được lá cờ vinh quang ấy. Chính vì vậy, việc phát triển đảng viên phải cẩn trọng, nghiêm ngặt từ phát hiện – bồi dưỡng – thử thách – theo dõi – kết nạp. Tiếp đó, Đảng phải thường xuyên – sâu sát – sâu sắc – toàn diện để kịp thời phát hiện ra những biểu hiện của sự suy thoái để ngăn chặn, giáo dục, uốn nắn đảng viên. Muốn làm được điều đó, Đảng phải phát huy được vai trò làm chủ của dân, dựa vào dân trong công tác kiểm tra giám sát. Bởi, không điều gì có thể qua được tai mắt của dân và Đảng phải tạo niềm tin cho dân hiểu rằng, đó là trách nhiệm và quyền lợi của người làm chủ.

Song song với kiểm tra giám sát, phải thường xuyên giáo dục và bồi dưỡng. Cùng với kiến thức về chính trị, tư tưởng thì tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chính là nội dung cốt lõi nhất. Chỉ khi người cán bộ đảng viên tự ý thức rằng cần học tập Bác để tốt hơn, để hoàn thiện chính mình, để phục vụ nhân dân, khi ấy mới thật sự là người đảng viên chân chính. Bên cạnh đó, xây dựng chỉnh đốn Đảng, nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ đảng viên là cách để Đảng giữ vững lòng dân, hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình và bảo vệ thành quả cách mạng đã giành được.

 Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay đã kỷ luật 50 cán bộ diện Trung ương quản lý, trong đó có 8 ủy viên, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, 20 sĩ quan cấp tướng. Đó là những con số “đau lòng”, đòi hỏi hành động toàn diện và quyết liệt của Đảng trong công tác phòng chống tham nhũng, đặc biệt là nhiệm vụ xây dựng đạo đức cách mạng, bởi suy thoái đạo đức cách mạng chính là cội nguồn của mọi tệ tham nhũng, sinh ra mọi thói hư tật xấu của đội ngũ cán bộ đảng viên. Chính suy thoái đạo đức đã khiến những con người chức cao quyền trọng, học rộng hiểu cao, được trọng vọng, tin tưởng, sẵn sàng vứt bỏ danh dự của con người và danh dự của Đảng, phản bội niềm tin của dân và Đảng để làm nô lệ cho chủ nghĩa cá nhân. 

Tin cùng chuyên mục

Đọc nhiều nhất

Nhân sự

Ông Lê Đức Luận giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế

Chiều 7-2, tại Hà Nội, Bộ Y tế đã tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc điều động, bổ nhiệm ông Lê Đức Luận, Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán (Kiểm toán Nhà nước) giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế.

Cải cách hành chính

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Cử tri có thêm thông tin để lựa chọn người xứng đáng

Cử tri có thêm thông tin để lựa chọn người xứng đáng

Những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang bước vào đợt vận động bầu cử. Trao đổi với phóng viên Báo SGGP, bà Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM khẳng định, MTTQ các cấp sẽ hỗ trợ tối đa, tạo điều kiện để các ứng viên có cơ hội được trình bày chương trình hành động của mình. Qua đó, cử tri có thêm thông tin để lựa chọn người xứng đáng.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu tiếp nhận quà của Tổng Lãnh sự Thái Lan tại TPHCM giúp đỡ người dân miền Trung khắc phục hậu quả bão lụt trong năm 2020

Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam: Thúc đẩy tinh thần Đổi mới ngày càng sâu rộng

Trong suốt thời gian từ ngày 25-1 đến ngày 1-2-2021, Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐSCVN) đã diễn ra thành công tốt đẹp ở Thủ đô Hà Nội. Tôi xin chúc mừng Việt Nam đã đạt được những thành tựu tại kỳ Đại hội này. Đây là dấu mốc ý nghĩa và quan trọng trong lịch sử và sự phát triển đất nước, thúc đẩy tinh thần Đổi mới ngày càng sâu rộng.
Sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống

Sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống

Đại hội XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp. Đặc biệt, với trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, người đảng viên, nhiều đại biểu đều khẳng định sẽ quyết tâm đưa nghị quyết Đại hội sớm đi vào cuộc sống. Phóng viên Báo SGGP ghi nhận một số ý kiến.
Quang cảnh Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Kết quả Đại hội XIII phản ánh thành tựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Truyền thông quốc tế đưa tin đậm nét về lễ bế mạc Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như các kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII, trong đó nhấn mạnh việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.