Kỷ niệm 79 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo: Cổ vũ sự nghiệp đổi mới của đất nước

(SGGP).- Hôm qua 3-8, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức kỷ niệm 79 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo và phát động cuộc thi tìm hiểu 80 năm truyền thống ngành Tuyên giáo.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, khẳng định: Công tác Tuyên giáo là một mặt trận hết sức quan trọng của Đảng. Cán bộ Tuyên giáo là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận vẻ vang ấy. Trong 79 năm qua, tuy tên gọi, cơ cấu tổ chức và đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo có những thay đổi, nhưng chức năng tham mưu chiến lược cho Đảng trên mặt trận tư tưởng, lý luận, văn hóa, khoa học giáo dục luôn thống nhất, xuyên suốt; truyền thống vẻ vang của ngành được giữ vững và phát huy. Đội ngũ cán bộ, chuyên viên Ban Tuyên giáo Trung ương nói riêng, ngành Tuyên giáo cả nước nói chung không ngừng nỗ lực phấn đấu, ngày càng hùng hậu, ngày càng trưởng thành, “vừa hồng vừa chuyên”, luôn phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc, của ngành, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với Huân chương Sao vàng và nhiều phần thưởng cao quý khác của Đảng, Nhà nước... (Xem toàn văn phát biểu của đồng chí Tô Huy Rứa)

Sau khi nêu rõ những khó khăn, thử thách đối với công tác Tuyên giáo trước những tác động phức tạp, mau lẹ, nhiều chiều của tình hình thế giới và trong nước, đồng chí Tô Huy Rứa đã nhấn mạnh đến mục tiêu, nhiệm vụ của công tác Tuyên giáo trong thời gian tới là góp phần tích cực vào việc tuyên truyền, bảo vệ, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế. Tham gia tích cực, có hiệu quả vào cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Giữ vững và mở rộng trận địa tư tưởng của Đảng...

Nhân dịp này, đồng chí Tô Huy Rứa đã phát động phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo, 80 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và cuộc thi tìm hiểu 80 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo.

Cuộc thi tìm hiểu 80 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về truyền thống vẻ vang của ngành Tuyên giáo trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước cũng như trong sự nghiệp đổi mới hiện nay. Đối tượng dự thi là tất cả cán bộ, đảng viên và mọi công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc trong và ngoài nước. Cuộc thi được tổ chức bằng phương thức trắc nghiệm và thi viết. Thi trắc nghiệm diễn ra hàng tuần và người dự thi có thể truy cập vào một trong những trang web: www.tuyengiao.vn; www.nhandan.org.vn; www.vtv.vn; www.vovnews.vn; www.dangcongsan.vn; www.qdnd.vn; www.tienphong.vn; www.tuoitre.com.vn để dự thi. Bài tham gia cuộc thi viết của các tác giả phải là tác phẩm chưa được công bố ở bất kỳ báo, tạp chí, sách.

Bài viết dự thi gửi về địa chỉ: Tạp chí Tuyên giáo: 49 Phan Đình Phùng – Ba Đình – Hà Nội; ĐT: 080.44511 ; Fax: 04.37330967; Email: 80namtruyenthong@tuyengiao.vn.

Tại buổi lễ cũng đã diễn ra việc trao tặng Huân chương Độc lập hạng nhì của Chủ tịch nước cho PGS-TS Đào Duy Quát, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” cho 16 cá nhân đã có những đóng góp xuất sắc cho công tác tuyên giáo thời gian qua.

Những nội dung chính của Phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (1-8-1930 - 1-8-2010):

1. Tiếp tục góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tuyên truyền cổ vũ toàn Đảng, toàn dân thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ về khắc phục khó khăn, ngăn chặn suy giảm kinh tế kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

2. Tham gia bổ sung và phát triển Cương lĩnh của Đảng năm 1991 xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020; tích cực xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; góp phần xây dựng dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng các cấp, dự thảo văn kiện Đại hội XI của Đảng, góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XI của Đảng.

3. Không ngừng nâng cao trí tuệ đội ngũ những người làm công tác Tuyên giáo của Đảng; đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác tuyên truyền, cổ động, giáo dục chủ động, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng; định hướng và giải đáp những vướng mắc phát sinh từ cơ sở; tập trung cho công tác tuyên truyền phát triển kinh tế - xã hội, ngăn chặn sự suy giảm về kinh tế đảm bảo an sinh xã hội.

4. Cán bộ công chức, viên chức ngành Tuyên giáo cùng toàn đảng, toàn dân đẩy lùi sự suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức và lối sống trong Đảng và trong toàn xã hội, thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức cán bộ ngành Tuyên giáo: “Trung thành, nhân ái, sáng tạo, hiệu quả”, xây dựng và nhân rộng nhiều tập thể, cá nhân điển hình trong Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

5. Biên soạn lịch sử Ban Tuyên giáo Trung ương và các địa phương theo hướng thiết thực, tiết kiệm nhằm giúp các thế hệ cán bộ tuyên giáo tự hào, phát huy truyền thống vẻ vang của Ngành trong giai đoạn mới; tổ chức sinh hoạt truyền thống, tọa đàm, gặp mặt, hội thảo để đánh giá và rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu qua 80 năm xây dựng và trưởng thành; xây dựng kế hoạch thực hiện Chiến lược công tác tuyên giáo trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tăng cường tính chủ động, tính chiến đấu, tính thuyết phục tính hiệu quả của công tác tuyên giáo.

6. Tổ chức các phong trào thi đua có chiều sâu, thiết thực, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, thể hiện nếp sống văn hóa của cơ quan Đảng. Động viên cán bộ toàn Ngành, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng cuộc thi trắc nghiệm và thi viết tìm hiểu về 80 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo.

TRẦN BÌNH

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Quận 9: Đảng bộ phường Trường Thạnh giành giải Nhất hội thi Tuyên truyền về học tập và làm theo gương Bác

Kết quả chung cuộc, Đảng bộ phường Trường Thạnh xuất sắc giành giải Nhất hội thi. Giải Nhì thuộc về Đảng bộ Trường Tiểu học - THCS - THPT Ngô Thời Nhiệm. Đảng bộ phường Hiệp Phú giành giải Ba. Ngoài ra Ban Tổ chức còn trao 3 giải khuyến khích và 3 giải phụ khác cho các đội thi.

Xây dựng Đảng

Văn hóa chưa được quan tâm tương xứng

"Văn hóa là nền tảng tinh thần xã hội; văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy kinh tế phát triển”... thật sâu sắc và đúng đắn, nhưng vì sao văn hóa vẫn chưa được quan tâm tương xứng với kinh tế, chính trị?

Việt Nam và Thế giới

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi thông điệp tới LHQ

Ngày 3 và 4-12, Đại hội đồng (ĐHĐ) Liên Hiệp quốc (LHQ) khóa 75 đã tổ chức phiên họp đặc biệt về ứng phó đại dịch Covid-19 tại New York, Hoa Kỳ với sự tham dự và phát biểu của Chủ tịch ĐHĐ LHQ Volkan Bozkir, Tổng Thư ký LHQ António Guterre và 83 người đứng đầu nhà nước/chính phủ. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thông điệp quan trọng tới phiên họp đặc biệt này.

Vững lòng biển đảo

Tặng Nhà “Câu lạc bộ thủy thủ” cho Hải đội 512, Vùng 5 Hải quân

Nhân kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Vùng 5 Hải quân (26-10-1975 – 26-10-2020), từ ngày 26-10 đến 29-10, đoàn công tác của Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM do Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM Nguyễn Thành Thơ làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân.

Nhân sự

Đồng Tháp: Bí thư huyện giữ chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

Chiều 4-12, Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp và đồng chí Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp đến dự.

Cải cách hành chính

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP