Lâm Đồng khoanh vùng một số khu vực cấm hoạt động khoáng sản

(SGGP 12G).- UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có Quyết định số 2556/QĐ-UB phê duyệt “Khu vực cấm và tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh”.

Tổng diện tích khu vực (KV) cấm và tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng là: 1.924km2, bao gồm 88 KV. Trong đó, các KV cấm hoạt động khoáng sản gồm: 2 Vườn quốc gia Bi Đúp – Núi Bà; Vườn quốc gia Cát Tiên; 9 KV rừng phòng hộ đầu nguồn các công trình thủy điện quan trọng Đa Nhim, Đại Ninh, Hàm Thuận – Đạ Mi, Đồng Nai 3, Đồng Nai 4 và các vị trí rừng phòng hộ xung yếu có tổng diện tích 396,17km2; 49 KV an ninh quốc phòng; 24 di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng; khu quy hoạch du lịch Đan Kia – Suối Vàng và 2 KCN Phú Hội và Lộc Sơn.

Hai KV tạm thời cấm hoạt động khoáng sản là KV phòng chống lũ đầu nguồn và vùng đệm Vườn Quốc gia Cát Tiên.

ĐĂNG TỀ

Các tin, bài viết khác