Lâm Đồng: Phát triển 4 vùng chuyên canh cà phê

(SGGP).- UBND tỉnh Lâm Đồng vừa phê duyệt đề án quy hoạch phát triển cây cà phê (giai đoạn 2016-2020) nhằm hình thành những vùng nguyên liệu có quy mô lớn phục vụ chế biến và xuất khẩu.

Theo đó, tỉnh khuyến khích đầu tư chiều sâu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ canh tác, thực hiện tái canh và cải tạo giống cà phê để đến năm 2020 ổn định diện tích cà phê 150.000ha, sản lượng 460.000 - 480.000 tấn/năm. Trong đó, hình thành phát triển 4 vùng chuyên canh cà phê quy mô lớn phục vụ chế biển và xuất khẩu tại Di Linh (41.000ha), Lâm Hà (40.000ha), Bảo Lâm (29.000ha) và Đức Trọng (15.800ha). Tỉnh cũng thu hút các dự án chế biến cà phê với năng lực chế biến 440.000 - 450.000 tấn cà phê nhân/năm (chiếm 90% - 95% sản lượng cà phê nhân của tỉnh).

Tổng kinh phí thực hiện đề án khoảng 4.000 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước 406 tỷ đồng.

ĐOÀN KIÊN

Các tin, bài viết khác