Lâm Đồng: Tăng hỗ trợ để giữ rừng

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa xây dựng xong chương trình hành động hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ ngày 27-12-2008. Ngoài huyện Đam Rông thuộc 61 huyện nghèo được trung ương hỗ trợ thì địa phương đã chọn ra 12 xã và 84 thôn có tỷ lệ hộ nghèo trên 30% để tỉnh và các huyện cùng tập trung nguồn lực đầu tư từ nay đến năm 2015 với nhiều quyết sách lớn.

Một chính sách về hỗ trợ vốn sản xuất đã được tỉnh ban hành với nhiều thuận lợi cho người nghèo như hỗ trợ 10 triệu đồng/ha đất khai hoang, 5 triệu đồng/ha đất phục hóa, 10 triệu đồng/ha ruộng bậc thang; hỗ trợ một lần toàn bộ tiền mua giống, phân bón cho việc chuyển đổi cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao; hỗ trợ 50% lãi suất tiền vay ngân hàng thương mại để phát triển sản xuất, đầu tư cơ sở chế biến, bảo quản và tiêu thụ nông sản.

Riêng đối với hộ nghèo còn được hỗ trợ thêm vốn phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và phát triển ngành nghề như được vay tối đa 5 triệu đồng/hộ (một lần) trong thời gian 2 năm để mua giống gia súc, gia cầm, 10 triệu đồng/hộ để làm chuồng trại hoặc hộ không có điều kiện chăn nuôi mà có nhu cầu phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp thì được vay vốn 5 triệu đồng với lãi suất 0%.

Ngoài vốn hỗ trợ trực tiếp, tỉnh cũng dành nguồn kinh phí đáng kể để đầu tư cơ sở hạ tầng, tạo việc làm, phát triển giáo dục, nhà ở, tăng cường cán bộ cấp xã, thôn với tổng kinh phí đầu tư 777 tỷ đồng trong thời gian từ 2008-2015, bình quân mỗi năm 111 tỷ đồng.

Điểm nổi bật là tỉnh sẽ triển khai nhiều chính sách hỗ trợ liên quan đến rừng như tăng định mức tiền khoán chăm sóc bảo vệ rừng từ mức 100.000 đồng hiện nay lên 200.000 đồng/ha/năm; nếu hộ nào nằm trong chương trình thực hiện thí điểm chi trả dịch vụ môi trường rừng thì dự kiến mức hưởng lợi từ 1ha rừng nhận khoán có thể lên tới 300.000 đồng/năm.

Với hộ gia đình được giao đất rừng sản xuất theo quy hoạch được hưởng toàn bộ sản phẩm trên diện tích được giao, được hỗ trợ lần đầu giống cây lâm nghiệp theo quy trình trồng rừng sản xuất từ 2-5 triệu đồng/ha; riêng đối với hộ nghèo khi nhận khoán chăm sóc bảo vệ rừng còn được trợ cấp thêm 15kg gạo/khẩu/tháng trong thời gian chưa tự túc được lương thực (thời hạn không quá 7 năm), được hỗ trợ 5 triệu đồng/ha/hộ để tận dụng tạo đất sản xuất lương thực trong khu vực diện tích rừng nhận khoán chăm sóc, đất giao trồng rừng sản xuất và được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 50% lãi suất tiền vay ngân hàng thương mại để trồng rừng sản xuất.

Ngoài huyện Đam Rông có dân số 34.326 người (6.676 hộ), tỷ lệ hộ nghèo 53,4% (riêng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số là 69%) được Chính phủ hỗ trợ, tỉnh đã chọn ra 12 xã thuộc các huyện Lạc Dương, Bảo Lâm, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên với 29.000 dân (10.800 hộ) để tỉnh tập trung chỉ đạo, tập trung nguồn lực đầu tư. Tỉnh cũng giao trách nhiệm cho cấp huyện, thành, thị xã chọn ra 84 thôn, buôn có trên 30% hộ nghèo (với 40.000 khẩu, 8.000 hộ) để các địa phương chịu trách nhiệm với quyết tâm trên dưới đồng lòng cùng quyết tâm giảm nghèo.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Huỳnh Phong Tranh cho biết thêm: Trong chỉ đạo, tỉnh gắn chương trình 30a với nhiều chương trình xóa nhà tạm, đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng cao dân trí, xây dựng hệ thống chính trị từ cơ sở các địa bàn đang gặp khó khăn, vùng đồng bào dân tộc đồng thời đánh giá lại hiệu quả sử dụng vốn của các chương trình mục tiêu để nâng chỉ số phấn đấu đến khoảng năm 2013 đạt mức bình quân chung của tỉnh. 

VĂN PHONG

Các tin, bài viết khác