Lao đao nghề làm muối ở Sa Huỳnh, Quảng Ngãi

Lao đao nghề làm muối ở Sa Huỳnh, Quảng Ngãi

Lao đao nghề làm muối ở Sa Huỳnh, Quảng Ngãi ảnh 1
Lao đao nghề làm muối ở Sa Huỳnh, Quảng Ngãi ảnh 2
Lao đao nghề làm muối ở Sa Huỳnh, Quảng Ngãi ảnh 3
Lao đao nghề làm muối ở Sa Huỳnh, Quảng Ngãi ảnh 4
Lao đao nghề làm muối ở Sa Huỳnh, Quảng Ngãi ảnh 5
Lao đao nghề làm muối ở Sa Huỳnh, Quảng Ngãi ảnh 6
Lao đao nghề làm muối ở Sa Huỳnh, Quảng Ngãi ảnh 7
Lao đao nghề làm muối ở Sa Huỳnh, Quảng Ngãi ảnh 8
Lao đao nghề làm muối ở Sa Huỳnh, Quảng Ngãi ảnh 9
Lao đao nghề làm muối ở Sa Huỳnh, Quảng Ngãi ảnh 10
Lao đao nghề làm muối ở Sa Huỳnh, Quảng Ngãi ảnh 11
Lao đao nghề làm muối ở Sa Huỳnh, Quảng Ngãi ảnh 12
Lao đao nghề làm muối ở Sa Huỳnh, Quảng Ngãi ảnh 13
Lao đao nghề làm muối ở Sa Huỳnh, Quảng Ngãi ảnh 14
Lao đao nghề làm muối ở Sa Huỳnh, Quảng Ngãi ảnh 15
Lao đao nghề làm muối ở Sa Huỳnh, Quảng Ngãi ảnh 16
Lao đao nghề làm muối ở Sa Huỳnh, Quảng Ngãi ảnh 17
Lao đao nghề làm muối ở Sa Huỳnh, Quảng Ngãi ảnh 18
Lao đao nghề làm muối ở Sa Huỳnh, Quảng Ngãi ảnh 19

NGUYỄN TRANG - Đồ họa: MINH THƯ

Các tin, bài viết khác

" />