Lấy người dân làm trung tâm khi xây dựng đô thị thông minh

SGGP
Chiều 20-7, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức hội nghị góp ý dự thảo đề án “Xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh” giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025. 

Nhiều đại biểu dự hội nghị góp ý TP không nên thực hiện quá nhiều công việc trong một giai đoạn hoặc cần kéo dài thời gian thực hiện mỗi giai đoạn. Một trong hai cách trên sẽ giúp mục tiêu đặt ra đạt hiệu quả thiết thực.

Các chuyên gia thống nhất TP thông minh phải đặt yếu tố con người làm trung tâm, cơ sở dữ liệu hướng đến nhiệm vụ phục vụ tốt người dân; chứ không đơn giản là cung cấp thông tin trong điều hành, quản lý. Trước khi xây dựng TP thông minh, cơ quan chức năng cần tập trung nguồn lực đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động trong một số lĩnh vực cấp bách (cải cách hành chính, điều hành giao thông, tăng năng suất lao động…).

Theo Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM tầm nhìn về xây dựng TP trở thành đô thị thông minh đến năm 2025 là TP phát triển kinh tế tương đối cao, bền vững trên nền tảng khai thác tốt nhất tất cả nguồn lực, thực hiện phương châm người dân là trung tâm trong vận hành, quản lý đô thị.

Mục tiêu tổng quát giai đoạn 2017 - 2020 đề án đưa ra là đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế hướng đến kinh tế tri thức; nâng cao chất lượng môi trường sống và làm việc; quản trị đô thị hiệu quả trên cơ sở dự báo; tăng cường sự tham gia quản lý của người dân.

Đề án đề xuất lộ trình cho danh mục các giải pháp công nghệ có thể triển khai từ năm 2017 - 2020 và một số các dự án công nghệ nền tảng giai đoạn 2017 - 2018.

KỲ LÂM

Các tin, bài viết khác