Lấy phiếu tín nhiệm Bí thư, Phó Bí thư và Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy quận 8

Ngày 29-11, Quận ủy quận 8 (TPHCM) tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XII lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư và Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đến dự có đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM. Theo Bí thư Quận ủy quận 8 Võ Ngọc Quốc Thuận, việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Thường trực Quận ủy và Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy nhằm thực hiện chủ trương của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê tham dự hội nghị

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê tham dự hội nghị

Công tác lấy phiếu tín nhiệm cán bộ lần này để kiểm tra lại cán bộ, kiểm tra lại công tác cán bộ. Ngoài ra, việc lấy phiếu tín nhiệm cũng nhằm để yêu cầu những cán bộ có phiếu tín nhiệm chưa cao phấn đấu tích cực hơn nữa làm tốt hơn nhiệm vụ của mình. Đồng thời, thông qua việc lấy phiếu tín nhiệm góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ.

Đây cũng là cơ sở quan trọng để đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ; nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý, giám sát cán bộ chủ chốt của quận. Theo đó, quá trình tổ chức lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện theo Quy định 96-QĐ/TW của Trung ương và các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, bảo đảm thực chất và góp phần tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với từng đồng chí trong Thường trực Quận ủy và Ban Thường vụ Quận ủy.

Tin cùng chuyên mục