Lấy ý kiến cử tri nơi cư trú: Các ứng cử viên đều bình đẳng như nhau

Sáng 20-3, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức Hội nghị hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH), ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM chủ trì hội nghị.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu phát biểu kết luận hội nghị
Theo hướng dẫn, thời gian tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú được tổ chức từ ngày 21-3 đến 13-4. Hội nghị được tổ chức tại khu phố, ấp nơi người ứng cử thường trú hoặc tạm trú. Trường hợp không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú thì tổ chức hội nghị cử tri tại khu phố, ấp nơi người ứng cử đang sinh sống.

Trường hợp người ứng cử cư trú tại khu chung cư, khu đô thị chưa có tổ dân phố thì tổ chức hội nghị cử tri tại khu chung cư hoặc khu đô thị nơi người đó sinh sống để lấy ý kiến đối với người ứng cử.

Đối với người tự ứng cử nếu chưa lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác, làm việc (nếu có) thì trong bước này phải lấy ý kiến của cử tri ở cả nơi cư trú và nơi công tác, nơi làm việc (nếu có).

Đối với nơi có dưới 100 cử tri thì tổ chức hội nghị toàn thể cử tri phải đảm bảo số lượng cử tri tham dự đạt ít nhất 50% tổng số cử tri được triệu tập. Đối với nơi có từ 100 cử tri trở lên thì có thể tổ chức hội nghị toàn thể hoặc hội nghị cử tri đại diện hộ gia đình và phải bảo đảm có ít nhất 55 cử tri tham dự.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Tô Thị Bích Châu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tổ chức lấy ý kiến cử tri để lựa chọn người đủ tiêu chuẩn và thực sự tiêu biểu. Người ứng cử có quyền bình đẳng như nhau khi lấy ý kiến tại nơi cư trú. Đồng chí Tô Thị Bích Châu đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị cần tổ chức hội nghị cử tri nghiêm túc, đúng quy định.

Tin cùng chuyên mục