Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn

(SGGPO).- Sáng 7-4, Tỉnh ủy, HĐND, UBND và UB MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (7-4-1907 – 7-4-2017).

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trần Đại Quang; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Đinh Thế Huynh; Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng,... cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại biểu lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và các tỉnh, thành trong cả nước; đại biểu Mẹ Việt Nam Anh hùng, lão thành cách mạng, Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và các tầng lớp nhân dân; đại diện gia đình, dòng họ, quê hương Tổng Bí thư Lê Duẩn.

Chương trình văn nghệ tại lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (7-4-1907 – 7-4-2017).

Đọc diễn văn kỷ niệm, ôn lại cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Lê Duẩn, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Hùng nêu rõ, đồng chí Lê Duẩn tên thật là Lê Văn Nhuận, sinh ngày 7-4-1907 trong một gia đình có truyền thống yêu nước tại làng Bích La Đông, xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Thuở niên thiếu, Lê Văn Nhuận thường được nghe thân phụ và nhiều người bạn của cha mình kể về bao nỗi uất ức của người dân mất nước, về những tấm gương nghĩa dũng xả thân vì sự nghiệp đấu tranh chống ách thực dân phong kiến. Được cổ vũ mạnh mẽ bởi các phong trào yêu nước diễn ra quyết liệt trên mảnh đất quê hương đã tiếp thêm dũng khí cách mạng, thôi thúc người thanh niên vừa bước vào tuổi mười tám nung nấu một ý chí “phải đánh giặc Tây” giành lại độc lập, giải phóng đồng bào khỏi gông cùm nô lệ. Quyết tâm đi theo con đường đã chọn, năm 1925, Lê Văn Nhuận rời gia đình đi tìm việc làm và cũng từ đó chính thức tham gia hoạt động cách mạng. Từ một thanh niên yêu nước nhiệt thành, Đồng chí đã đến với “Đường Cách mệnh” của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, tham gia Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên từ năm 1928 và đến giữa năm 1930 trở thành đảng viên lớp đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Lê Duẩn rất kiên định, phong phú và sôi động. Với 60 năm hoạt động cách mạng, 26 năm liên tục trên cương vị Bí thư thứ nhất và Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Lê Duẩn đã cống hiến trọn đời cho Đảng, cho dân tộc, vì lý tưởng cao đẹp: Tổ quốc Việt Nam độc lập, thống nhất và đi lên chủ nghĩa xã hội; nhân dân Việt Nam có cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc. Phẩm chất đạo đức cách mạng, trí tuệ và tài năng của đồng chí luôn tỏa sáng trong mọi hoàn cảnh, nhất là ở các bước ngoặt quan trọng của lịch sử cách mạng Việt Nam. Dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, từ tháng 9-1960, trên cương vị Bí thư thứ nhất và Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Lê Duẩn đã cùng với Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng xây dựng và hoàn thiện đường lối cách mạng, lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân ta thực hiện đồng thời 2 nhiệm vụ chiến lược: Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn.

Trong hoàn cảnh đất nước trải qua những thử thách cực kỳ nghiêm trọng và tình hình quốc tế diễn biến phức tạp; đặc biệt sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời (9-1969), trước đau thương vô hạn, trên cương vị người lãnh đạo cao nhất của Đảng, đồng chí Lê Duẩn đã đem hết năng lực, trí tuệ, nhiệt huyết cách mạng cùng Bộ Chính trị và Trung ương Đảng kiên trì đường lối độc lập, tự chủ, tranh thủ sự viện trợ, giúp đỡ và đoàn kết quốc tế, sáng suốt lãnh đạo quân và dân ta đánh thắng giặc Mỹ xâm lược và tay sai, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện xuất sắc những điều toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã hứa trong lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Tổ quốc được thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, đồng chí Lê Duẩn đã tập trung suy nghĩ, nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo, làm sáng tỏ nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn nhằm xác định, hoàn chỉnh đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, từ một nước nông nghiệp lạc hậu tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa. Ước mơ cháy bỏng của đồng chí Lê Duẩn là xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội để nhân dân có cuộc sống ấm no hạnh phúc.

10 năm sau Đại thắng mùa Xuân năm 1975 cũng là 10 năm đồng chí Lê Duẩn trên cương vị Tổng Bí thư - 10 năm đất nước ta bị các thế lực thù địch bao vây cấm vận, chống phá quyết liệt và tình hình càng khó khăn hơn khi phải đương đầu với hai cuộc chiến tranh ở biên giới phía Nam và phía Bắc. Song được tôi luyện trong thực tiễn cách mạng, Đồng chí đã cùng Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng vững vàng lãnh đạo toàn quân, toàn dân ta vượt lên khó khăn, kiên quyết đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc và sự toàn vẹn lãnh thổ. Trong những năm tháng gian khó đó, sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa ở nước ta có mặt chưa được như mong muốn, nhưng phải khẳng định rằng những thành tựu đạt được là to lớn. Chính nhờ những cơ sở vật chất kỹ thuật ban đầu được xây dựng và những thành tựu trên các mặt văn hóa, đạo đức, lối sống cùng quan hệ tốt đẹp giữa người với người do chế độ xã hội chủ nghĩa đem lại và sự vững vàng về chính trị, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, đất nước ta đứng vững trước những biến động lịch sử trên thế giới trong những năm cuối của thập kỷ 80, đầu 90 và là tiền đề quan trọng để công cuộc đổi mới thực hiện thành công, đưa vị thế Việt Nam ngày một nâng cao trên trường quốc tế.

Là một chiến sĩ cộng sản kiên cường, hoạt động không mệt mỏi, đồng chí Lê Duẩn đã in dấu chân trên khắp mọi miền đất nước và một lòng kiên trung với dân, với Đảng, nêu cao tinh thần cách mạng tiến công. Ngay trong những tháng năm bị tù đày, xiềng xích, trong những lúc cách mạng gặp muôn vàn khó khăn, Đồng chí vẫn giữ vững chí khí cách mạng, kiên quyết đấu tranh, tìm mọi cách đưa phong trào cách mạng tiến lên.

Là nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, đồng chí Lê Duẩn đồng thời là nhà lý luận xuất sắc, một tư duy sáng tạo lớn của cách mạng Việt Nam. Đồng chí rất coi trọng nghiên cứu lý luận, học tập và rèn luyện tư duy lý luận. Gần 100 tác phẩm với hàng ngàn trang viết, nổi bật là các tác phẩm: Đề cương cách mạng miền Nam; Thư vào Nam; Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, vì độc lập, tự do, vì chủ nghĩa xã hội, tiến lên giành những thắng lợi mới... với phong cách tư duy độc lập tự chủ, sáng tạo, luôn trăn trở, suy nghĩ, tìm tòi, đúc kết thực tiễn; với phương châm “cách mạng là sáng tạo, chân lý là cụ thể”. Đồng chí đặc biệt nhấn mạnh đến việc phát hiện quy luật, vận dụng quy luật vào thực tiễn đời sống, lấy thực tiễn để kiểm nghiệm chân lý. Đồng chí đã có những đóng góp quan trọng, góp phần đưa lý luận cách mạng Việt Nam lên tầm cao mới.

Đồng chí Lê Duẩn vừa là một nhà yêu nước lớn vừa là một chiến sĩ cộng sản quốc tế trong sáng, suốt đời noi gương Bác Hồ chăm lo góp phần củng cố và tăng cường đoàn kết quốc tế trong sáng. Đồng chí Lê Duẩn đã sống một cuộc đời trung thực, giản dị, luôn gần gũi đồng bào, đồng chí, với tình yêu thương tha thiết và chân thành. Với Đồng chí: “Con người sống là phải lao động, có tình thương và lẽ phải. Đó là đạo lý cuộc sống”. Cuộc đời Đồng chí là một nhân cách lớn về lẽ sống và đạo lý làm người, một tấm lòng bao dung, độ lượng đậm lòng nhân ái cao cả. Cống hiến của đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta thật là to lớn.

Trong Điếu văn đọc tại lễ truy điệu đồng chí Lê Duẩn, Đảng ta đã khẳng định: “Là chiến sĩ thuộc lớp cận vệ đầu tiên của Đảng, một người học trò lỗi lạc của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính mến, đồng chí Lê Duẩn đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, cho tự do, hạnh phúc của nhân dân và lý tưởng cộng sản chủ nghĩa…. Là một người mácxít-lêninnít chân chính, đồng chí Lê Duẩn luôn luôn suy nghĩ, tìm tòi, xuất phát từ tình hình thực tế, phân tích, giải quyết những vấn đề mới do cuộc sống đề ra. Sự sáng suốt của Đồng chí thể hiện nổi bật trước những bước ngoặt của lịch sử và những tình huống phức tạp”.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu đặt vòng hoa tưởng niệm đồng chí Lê Duẩn tại Tượng đài Tổng Bí thư Lê Duẩn ở TP Đông Hà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Hùng nêu rõ, lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn là dịp để ôn lại cuộc đời, sự nghiệp cách mạng trong gần 60 năm bền bỉ phấn đấu, cống hiến trọn đời vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì khát vọng thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa của đồng chí Lê Duẩn kính mến. Quảng Trị tự hào là quê hương đã sinh ra đồng chí Lê Duẩn, một chiến sĩ cộng sản kiên cường, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng và cách mạng Việt Nam... Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Trị nguyện noi gương đồng chí, học tập, lao động sáng tạo, phấn đấu đưa tỉnh Quảng Trị ngày càng phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao.

Sáng cùng ngày, trước lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại biểu lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và các tỉnh, thành; đại biểu Mẹ Việt Nam Anh hùng, lão thành cách mạng, Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và các tầng lớp nhân dân; đại diện gia đình, dòng họ, quê hương Tổng Bí thư Lê Duẩn đã đến đặt vòng hoa tưởng niệm đồng chí Lê Duẩn tại Tượng đài Tổng Bí thư Lê Duẩn ở TP Đông Hà (Quảng Trị).

VĂN THẮNG – NGỌC OAI

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai chủ trì buổi làm việc của đoàn kiểm tra với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Trương Thị Mai làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM

Trong bối cảnh dịch Covid-19 tác động, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp theo tinh thần đổi mới, thiết thực, phù hợp với tình hình phòng chống dịch Covid-19, không phô trương, tránh hình thức.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Nhiều tấm gương học tập và làm theo Bác

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tại tỉnh Tây Ninh đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình trong học tập và làm theo lời Bác, được Thủ tướng tặng bằng khen.

Xây dựng Đảng

Linh hoạt sinh hoạt trực tuyến ở các tổ chức cơ sở Đảng

Trong thời điểm TPHCM thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19, các tổ chức cơ sở Đảng đã linh hoạt vận dụng nhiều giải pháp nhằm đảm bảo nội dung, chất lượng các buổi sinh hoạt Đảng theo đúng quy định. 

Việt Nam và Thế giới

Việt Nam - Nga tăng cường hơn nữa quan hệ thương mại

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, ngày 2-12 (theo giờ địa phương), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có các cuộc tiếp xúc quan trọng và tham dự các hoạt động thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại hai nước.   

Vững lòng biển đảo

Họp mặt Đoàn công tác số 7 Trường Sa năm 2019

Thay mặt Đoàn công tác số 7 và Đoàn đại biểu TPHCM, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung phát biểu ôn lại kỷ niệm trong chuyến hải trình đi thăm, động viên quân và dân đang sinh sống, làm nhiệm vụ trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1

Nhân sự

Cải cách hành chính

Giảm họp, tăng kết nối với dân

Thích ứng linh hoạt với Covid-19, các công sở trên địa bàn TPHCM đã chuyển bộ, nâng cao hiệu quả hoạt động để đảm bảo điều hành, giải quyết công việc. Nhiều đơn vị đã ứng dụng công nghệ thông tin, giảm bớt hội họp, tăng kết nối trực tuyến, nhất là tăng phục vụ người dân theo hình thức trực tuyến.

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP