Liên kết xúc tiến đầu tư

(SGGP).– Ngày 16-12, tại Đà Lạt, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Bộ Kế hoạch - Đầu tư và UBND tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp tổ chức hội nghị “Liên kết xúc tiến đầu tư khu vực Tây Nguyên và thúc đẩy giải ngân cam kết đầu tư, an sinh xã hội”.

Có nhiều tiềm năng, lợi thế và được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, thời gian qua, kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên đã có bước phát triển đáng kể, tăng trưởng GDP bình quân hàng năm đạt 12%, đời sống của người dân được cải thiện rõ rệt, thu nhập bình quân đầu người đạt 26,9 triệu đồng/năm… Tuy nhiên, kết quả thu hút đầu tư vào Tây Nguyên còn nhiều hạn chế, chưa xứng tiềm năng và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của vùng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn và đẩy mạnh xúc tiến đầu tư vào Tây Nguyên, trong đó nhấn mạnh yếu tố liên kết vùng trong công tác xúc tiến đầu tư. Theo ông Đặng Xuân Quang, Phó cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch - Đầu tư), việc hình thành cơ chế liên kết vùng trong xúc tiến đầu tư vào Tây Nguyên sẽ góp phần quan trọng tạo sức mạnh tổng hợp trong việc thu hút đầu tư, tăng cường liên kết chặt chẽ và khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp, cạnh tranh giữa các địa phương.

Dịp này, Trung tâm Xúc tiến đầu tư - thương mại và Du lịch của các tỉnh Tây Nguyên đã ký kết biên bản hợp tác, liên kết xúc tiến đầu tư vào khu vực.

NAM VIÊN

Các tin, bài viết khác