Long An đứng đầu ĐBSCL về thu hút FDI

Năm 2015, tỉnh Long An đã cấp mới 105 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với số vốn đăng ký 904 triệu USD, tăng 10 dự án và vốn đăng ký tăng 533 triệu USD so với năm trước, là địa phương dẫn đầu về thu hút FDI tại ĐBSCL. Tính chung đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 680 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký 4,511 tỷ USD, trong đó đã có 414 dự án đi vào hoạt động ổn định.

THÁI CHUYÊN

Các tin, bài viết khác