Luật hóa nhiều quy định về “chung cư mini”

Điều 57 về nhà ở nhiều tầng nhiều căn hộ của cá nhân (chung cư mini) đã được chỉnh lý để khắc phục các tồn tại, hạn chế thời gian qua, tăng cường quản lý chặt chẽ nhưng vẫn bảo đảm đáp ứng nhu cầu của một bộ phận người dân đối với loại hình nhà ở này.
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng báo cáo tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng báo cáo tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Dự thảo Luật Nhà ở đã được tiếp thu, chỉnh lý một số nội dung lớn, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) chiều 16-11.

Theo đó, điều 57 về nhà ở nhiều tầng nhiều căn hộ của cá nhân (chung cư mini) đã được chỉnh lý để khắc phục các tồn tại, hạn chế thời gian qua, tăng cường quản lý chặt chẽ nhưng vẫn bảo đảm đáp ứng nhu cầu của một bộ phận người dân đối với loại hình nhà ở này.

Cụ thể, không quy định các yêu cầu riêng mà dẫn chiếu điều kiện quản lý loại hình nhà ở này đến các yêu cầu về nhà ở nhiều tầng nhiều căn hộ của cá nhân do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành và yêu cầu của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy. Dự thảo luật cũng phân cấp cho UBND cấp tỉnh quy định về đường giao thông để phương tiện chữa cháy thực hiện nhiệm vụ chữa cháy tại nơi có nhà ở nhiều tầng nhiều căn hộ của cá nhân; bổ sung quy định điều chỉnh với các loại hình nhà ở nhiều tầng nhiều căn hộ mà có mục đích hỗn hợp cả bán, cho thuê mua, cho thuê để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Quang cảnh phiên họp

Quang cảnh phiên họp

Dự thảo luật cũng quy định Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là cơ quan chủ quản dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động thuộc đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội thuê.

Ưu đãi dành cho chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội tại điểm d, khoản 2, điều 85 được điều chỉnh theo hướng kế thừa quy định của pháp luật nhà ở hiện hành để bổ sung quyền được xây dựng cả nhà ở thương mại trong quỹ đất 20% của tổng diện tích đất ở trong phạm vi dự án, nhưng chủ đầu tư phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích này theo quy định của pháp luật về đất đai.

Dự thảo cũng quy định về xây dựng nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp tại điều 94; không quy định về nhà lưu trú công nhân ngoài khu công nghiệp theo đề nghị của Bộ Xây dựng tại Văn bản số 5204/BXD-QLN ngày 13-11-2023 về việc bổ sung đánh giá tác động chính sách đối với một số nội dung trong dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi).

Dự thảo cũng đã bổ sung khoản 3, điều 95 về việc dự án đầu tư xây dựng nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp phải được Ban quản lý khu công nghiệp chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư để bảo đảm thống nhất với Luật Đầu tư.

Tin cùng chuyên mục