Lực lượng vũ trang ra quân phun khử khuẩn toàn thành phố

Lực lượng vũ trang ra quân phun khử khuẩn toàn thành phố

Lực lượng vũ trang ra quân phun khử khuẩn toàn thành phố ảnh 1
Lực lượng vũ trang ra quân phun khử khuẩn toàn thành phố ảnh 2
Lực lượng vũ trang ra quân phun khử khuẩn toàn thành phố ảnh 3
Lực lượng vũ trang ra quân phun khử khuẩn toàn thành phố ảnh 4
Lực lượng vũ trang ra quân phun khử khuẩn toàn thành phố ảnh 5
Lực lượng vũ trang ra quân phun khử khuẩn toàn thành phố ảnh 6
Lực lượng vũ trang ra quân phun khử khuẩn toàn thành phố ảnh 7
Lực lượng vũ trang ra quân phun khử khuẩn toàn thành phố ảnh 8
Lực lượng vũ trang ra quân phun khử khuẩn toàn thành phố ảnh 9
Lực lượng vũ trang ra quân phun khử khuẩn toàn thành phố ảnh 10
 
Lực lượng vũ trang ra quân phun khử khuẩn toàn thành phố ảnh 11
Lực lượng vũ trang ra quân phun khử khuẩn toàn thành phố ảnh 12
Lực lượng vũ trang ra quân phun khử khuẩn toàn thành phố ảnh 13
Lực lượng vũ trang ra quân phun khử khuẩn toàn thành phố ảnh 14
Lực lượng vũ trang ra quân phun khử khuẩn toàn thành phố ảnh 15
Lực lượng vũ trang ra quân phun khử khuẩn toàn thành phố ảnh 16
Lực lượng vũ trang ra quân phun khử khuẩn toàn thành phố ảnh 17
Lực lượng vũ trang ra quân phun khử khuẩn toàn thành phố ảnh 18
Lực lượng vũ trang ra quân phun khử khuẩn toàn thành phố ảnh 19
Lực lượng vũ trang ra quân phun khử khuẩn toàn thành phố ảnh 20
Lực lượng vũ trang ra quân phun khử khuẩn toàn thành phố ảnh 21

QUANG HUY - HOÀNG HÙNG-CAO THĂNG; Trình bày: HỮU VI

Các tin, bài viết khác