Nghệ An

Mới 16/151 bến đò được trang bị phao cứu sinh

Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An vừa bổ sung tiếp 400 áo phao cứu sinh cho 16 bến đò trước mùa mưa bão năm nay. Đây là những bến đò có mực nước sâu, chảy xiết, lượng người qua lại nhiều tại các huyện Nam Đàn, Anh Sơn, Đô Lương, Thanh Chương, Diễn Châu…

Trước đó Ban An toàn giao thông Nghệ An cũng đã cấp 750 áo phao cứu sinh ưu tiên tại 30 bến đò có đông khách là học sinh. Tuy nhiên, đến nay cũng chỉ có 46 bến đò được trang bị phao cứu sinh trong khi địa bàn tỉnh này có tới 151 bến.

D.C.
 

Các tin, bài viết khác