Mong Sài Gòn Giải Phóng ngày càng phản ánh nhiều tiếng nói của người dân

Báo SGGP ngày càng có nhiều trang mục thông tin giúp cho người đọc biết được nhiều về tình hình thời sự trong và ngoài nước, tình hình chính trị xã hội của TPHCM và cả nước. Để nội dung tờ báo thêm phong phú, tôi xin góp mấy ý sau:

 - Tờ báo cần phổ biến kịp thời các luật mới hoặc vừa được sửa đổi và các văn bản thi hành các luật đó (có thể chỉ nêu tóm tắt). Việt Nam đã gia nhập WTO, nhưng hiện nay phần lớn người dân chưa hiểu biết gì về tổ chức này. Đề nghị SGGP xây dựng chuyên mục cập nhật những thông tin về hoạt động, luật lệ của WTO để mọi người dân, nhất là các doanh nghiệp được biết.

- Việc người dân góp ý kiến cho các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể cần phải được làm thường xuyên chứ không chỉ vào những dịp đại hội Đảng hoặc những dịp kỷ niệm đặc biệt nào đó. Vì vậy, Ban biên tập báo nên liên tục vận động và tiếp nhận ý kiến của mọi tầng lớp nhân dân về các lĩnh vực hoạt động của Đảng và Nhà nước, nhất là những vấn đề thiết thân trong cuộc sống.

- Để góp phần nâng cao trình độ chính trị-xã hội của đảng viên và nhân dân, báo nên thường xuyên có mục diễn đàn về những vấn đề lớn được dư luận xã hội rất quan tâm, như: mô hình của chủ nghĩa xã hội, xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN, cải cách hành chính, quyền sở hữu và quyền sử dụng đất đai, chấn hưng nền giáo dục, an toàn giao thông, cải thiện môi trường sống...

Với những ý kiến trên, chúng tôi mong muốn báo SGGP ngày càng phản ánh được nhiều tiếng nói của người dân TPHCM và cả các tỉnh, thành trong cả nước.

PGS-TS NGÔ GIA THẠCH (Phường 4 quận Tân Bình)

Ban Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng chân thành cảm ơn sự quan tâm góp ý của PGS-TS Ngô Gia Thạch về nội dung tờ báo. Chúng tôi xin hứa sẽ cố gắng hơn nữa về nhiều mặt để báo SGGP ngày càng hay, đẹp hơn, xứng đáng với lòng tin yêu của bạn đọc gần xa.

Các tin, bài viết khác