Một công ty cổ phần nhận phục hồi cây đa Tân Trào

UBND tỉnh Tuyên Quang vừa có văn bản đồng ý để Công ty cổ phần Thanh Hà (Hà Nội) thực hiện các giải pháp chế phẩm sinh học phục hồi sinh trưởng cây đa Tân Trào. Trong thời gian qua, bằng các giải pháp chế phẩm sinh học AH, KH, NK, công ty này đã giúp nhiều địa phương trong cả nước phòng trừ sâu bệnh trên các loại cây nông nghiệp.

CTCP Thanh Hà đã nhận phục hồi sinh trưởng cây đa Tân Trào với điều kiện UBND tỉnh Tuyên Quang bố trí cán bộ chuyên ngành nông nghiệp, bảo vệ thực vật phối hợp với công ty theo dõi bệnh cây hàng ngày; đồng thời chỉ dùng chế phẩm sinh học của công ty, tuyệt đối không dùng bất cứ hóa chất hoặc phân bón gốc nào khi chưa có sự nhất trí của ban chỉ đạo.

Việc cứu sống cây đa Tân Trào tại thời điểm này rất khó khăn bởi các cành cây đã bị chết, phần gốc xuất hiện mối gây hại ở một số rễ và thân.

B.Liễu

Các tin, bài viết khác