Một số doanh nghiệp trả lại giấy phép kinh doanh xăng dầu: Không ảnh hưởng hoạt động kinh doanh và thị trường

Theo thống kê của Bộ Công thương, từ đầu năm 2024 đến nay, đã có 16 thương nhân phân phối đề nghị trả lại giấy phép kinh doanh xăng dầu và bộ đã thực hiện các thủ tục thu hồi giấy chứng nhận.

Bà Nguyễn Thúy Hiền, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết, đến nay, trên thị trường còn 298 thương nhân phân phối tham gia kinh doanh xăng dầu. Việc trả lại giấy phép của những doanh nghiệp này không ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh cũng như thị trường xăng dầu, bởi việc tham gia và rút khỏi thị trường của doanh nghiệp vẫn diễn ra thường xuyên; xăng dầu lại là mặt hàng kinh doanh có điều kiện.

Nguyên nhân một số doanh nghiệp phân phối xăng dầu trả lại giấy phép, theo đại diện Bộ Công thương, chủ yếu do những thương nhân phân phối này không duy trì được điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu theo quy định. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp kinh doanh phân phối xăng dầu cho biết, lý do trả lại giấy phép vì thời gian qua kinh doanh không có lãi, chính sách và điều kiện mở đại lý, trao đổi nguồn giữa các đầu mối… ngày càng siết chặt hơn.

Tin cùng chuyên mục